Sökning: "Self-harm"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade ordet Self-harm.

 1. 1. Egenerfarnas perspektiv på vad som främjar återhämtning vid självskadebeteende : en integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Veronica Willman; Petra Öhman; [2021]
  Nyckelord :recovery; mental health; non-suicidal self-injury; self-harm; self-injurious behavior; deliberate self-harm; literature review; återhämtning; psykisk ohälsa; självskada; självskadebeteende; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Självskadebeteende är relativt vanligt förekommande bland personer med psykisk ohälsa. Återhämtning är ett begrepp som beskriver hur en person kan återerövra och finna kvalitet i sitt liv trots svår sjukdom. Självskadebeteende innebär ett stort lidande för individen och påverkar närstående i personens omgivning negativt. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans attityder mot patienter med självskadebeteende : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sophie Ahnfeldt; Jennie Barona; Sofia Petersson; [2021]
  Nyckelord :Attitudes; nurse; person-centered care; quantitative design; self-harming behavior; attityder; kvantitativ design; personcentrerad omvårdnad; sjuksköterska; självskadebeteende;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett samhällsproblem både i Sverige och internationellt. Ett uttryck för psykisk ohälsa är självskadebeteende vilket kan upplevas som komplext för sjuksköterskor att hantera. LÄS MER

 3. 3. Suicidprevention inom Kriminalvården : En kvalitativ studie av anställdas upplevelser av "Handboken för suicidprevention"

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Alexander Walleräng; [2020]
  Nyckelord :Suicide prevention; prison; guidelines; experiences; interview study.; Suicidprevention; Kriminalvård; Handbok; Upplevelse; Intervju;

  Sammanfattning : Walleräng, A. (2020). Suicide prevention within the Swedish Prison and Probation service – Employees experiences of “Guidelines for suicide prevention”. Bachelor thesis in Public Health Science. LÄS MER

 4. 4. Att vårda patienter med självskadebeteende inom den psykiatriska vården : En litteraturstudie med integrativ ansats.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Therese Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Experience; Healthcare professional; Psychiatric care; Self-harm; Erfarenhet; Psykiatrisk vård; Självskadebeteende; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende är ett vida utbrett problem världen över och år 2016 vårdades omkring 6900 personer i Sverige för självskadebeteende. Orsakerna till självskadebeteende kan skilja sig åt mellan olika personer och kan bland annat bero på trauma, depression, ångest eller misshandel. LÄS MER

 5. 5. Kamerabevakning i polisarrest : Ökad trygghet för polisanställda och förvarstagna?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

  Författare :Micael Rosell; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the past five years around 25 people have died in police arrests in Sweden. There is a need for improved medical assessment and supervision for the persons kept in custody, as the police may find it difficult to meet their needs. LÄS MER