Sökning: "Self-leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Self-leadership.

 1. 1. Den fysiskt aktiva ledarens utförande av självledarkspa - Hur chefer med en fysisk aktiv livsstil arbetar med effektivitet, motivation och utveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Förström; Alice Karlsson; [2018-08-27]
  Nyckelord :Active lifestyle; Development; Efficiency; Motivation; Physical activity; Self-leadership; Stress;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The influence of self-leadership on an entrepreneur : A Qualitative Content Analysis of Brazilian and Indian Entrepreneurs

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Eduardo Barros Lima; Vivek Noel Dinker Munigala; [2018]
  Nyckelord :Entrepreneur; Entrepreneurship; Self-leadership; Leadership;

  Sammanfattning : In this research, we have investigated the entrepreneur and how he or she can use self-leadership in order to exercise leadership. An entrepreneur is a global phenomenon and entrepreneurship is part of it, in both as being developed or underdeveloped. LÄS MER

 3. 3. DevOps-Kultur : En explorativ fallstudie på Arbetsförmedlingens IT-avdelning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Adam Holm; Johan Virtanen; [2018]
  Nyckelord :DevOps; Organisationskultur; Förändring; Ledarskap; Beroenden; IT- organisationer; Kommunikation; Information; Team; Silos; Självledarskap;

  Sammanfattning : Information Technology has taken a larger focus in today’s society and become a more centralized part of IT-organizations and other businesses. The traditional management models for manufacturing and production has become harder to apply in the software lifecycle. This is since the software no longer is produced and launched with no follow-up. LÄS MER

 4. 4. The Dissemination of Management Ideas A qualitative study on the complexity and consequences of enabling the travel of an idea

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sofia Arntsberg; Sara Tidblom; [2017-07-04]
  Nyckelord :Management Ideas; Dissemination of ideas; Self Leadership; Model of Translation; Institutional Theory; ANT; Scandinavian Institutional Theory;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 5. 5. (Mind)full fart framåt - En studie om mindfulness, ledarskap och handelshögskolestudenter i en föränderlig tid

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Elin Wiklander; David Hakula; [2017]
  Nyckelord :Mindfulness; Emotional Intelligence; Self-Compassion; Leadership; Business School Students;

  Sammanfattning : The development of digitalization and globalization is increasing the external pressure on leaders. To help leaders operate in this context, the concepts of mindfulness, emotional intelligence and self-compassion have developed and grown in popularity in academia and among companies over recent decades. LÄS MER