Sökning: "Self-leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet Self-leadership.

 1. 1. Vem är den unga kvinnan på Instagram? En kvalitativ studie om hur unga kvinnor framställer sig, använder och organiserar sig på det sociala nätverket Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Albina Elshani; Selma Kling; [2019-05-07]
  Nyckelord :Instagram; social identitet; self leadership; respektabilitet; uppmärksamhetssamhället;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att studera och analysera hur unga kvinnorarbetar med sin identitet och framställer sig själva på Instagram. Vi var särskilt intresserade av vilka konsekvenser de förhåller sig till, i relation till arbete och framtida profession. LÄS MER

 2. 2. Självledarskap och organisationsutveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Anna Moore; [2019]
  Nyckelord :Organizational change: self-leadership: communication: change management: sociology; organisationsutveckling: organisationsförändring: självledarskap: kommunikation: förändringsledning: sociologi;

  Sammanfattning : Abstract Title: Self-leadership and Organizational Progress Author: Anna Moore Background: Within the school system, as well as throughout the broader part of society, change is brought on more rapidly. Organizations must be inclined and able to change past practices. LÄS MER

 3. 3. The Hidden Ingredients of Team Performance : A conceptual model for emotional intelligence, self-leadership and team performance

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Mert Duruk; Ekin Topcu; [2019]
  Nyckelord :emotional intelligence; emotional intelligence competencies; self-leadership; self-leadership strategies; team; team performance;

  Sammanfattning : Due to globalization and increasing complexity within the business environment, teams have become a way of life for many organizations in order to generate higher performance and sustain competitive advantage. Organizations, however, may fail to fully benefit from teams despite all the investment and efforts that they make. LÄS MER

 4. 4. Galaxen: Ett Nätverk av Stjärnor

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Minette Donner; Alexander Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Bossless Organization; Shared Leadership; Super-Leadership; Self-Leadership; Network-based Structure;

  Sammanfattning : The business environment is becoming increasingly more complex and fast-paced, putting high pressure on organizations to adapt to changes if they want to survive in the long-run. Consequently, this has made it difficult for any single individual to lead alone. LÄS MER

 5. 5. Hur tar jag mig förbi det här? : En kvalitativ studie om självledarskapets fördelar i artisters karriärer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linnea Bennedicks; Niklas Jarelius Persson; Johanna Stjernström; [2019]
  Nyckelord :Self-leadership; characteristics; motivation; setbacks; career; passion; artists; entrepreneurship; success; Självledarskap; egenskaper; motivation; motgång; karriär; passion; artister; entreprenörskap; framgång;

  Sammanfattning : Artistyrket tycks ha genomgått en förändring på grund av digitaliseringen. Förändrade förutsättningar tycks ha gett artistyrket en mer entreprenörspräglad sida där ansvaret över sin karriär har ökat hos artister. LÄS MER