Sökning: "Self-leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Self-leadership.

 1. 1. Vem är den unga kvinnan på Instagram? En kvalitativ studie om hur unga kvinnor framställer sig, använder och organiserar sig på det sociala nätverket Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Albina Elshani; Selma Kling; [2019-05-07]
  Nyckelord :Instagram; social identitet; self leadership; respektabilitet; uppmärksamhetssamhället;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att studera och analysera hur unga kvinnorarbetar med sin identitet och framställer sig själva på Instagram. Vi var särskilt intresserade av vilka konsekvenser de förhåller sig till, i relation till arbete och framtida profession. LÄS MER

 2. 2. Hur tar jag mig förbi det här? : En kvalitativ studie om självledarskapets fördelar i artisters karriärer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linnea Bennedicks; Niklas Jarelius Persson; Johanna Stjernström; [2019]
  Nyckelord :Self-leadership; characteristics; motivation; setbacks; career; passion; artists; entrepreneurship; success; Självledarskap; egenskaper; motivation; motgång; karriär; passion; artister; entreprenörskap; framgång;

  Sammanfattning : Artistyrket tycks ha genomgått en förändring på grund av digitaliseringen. Förändrade förutsättningar tycks ha gett artistyrket en mer entreprenörspräglad sida där ansvaret över sin karriär har ökat hos artister. LÄS MER

 3. 3. Den fysiskt aktiva ledarens utförande av självledarkspa - Hur chefer med en fysisk aktiv livsstil arbetar med effektivitet, motivation och utveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Förström; Alice Karlsson; [2018-08-27]
  Nyckelord :Active lifestyle; Development; Efficiency; Motivation; Physical activity; Self-leadership; Stress;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The influence of self-leadership on an entrepreneur : A Qualitative Content Analysis of Brazilian and Indian Entrepreneurs

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Eduardo Barros Lima; Vivek Noel Dinker Munigala; [2018]
  Nyckelord :Entrepreneur; Entrepreneurship; Self-leadership; Leadership;

  Sammanfattning : In this research, we have investigated the entrepreneur and how he or she can use self-leadership in order to exercise leadership. An entrepreneur is a global phenomenon and entrepreneurship is part of it, in both as being developed or underdeveloped. LÄS MER

 5. 5. DevOps-Kultur : En explorativ fallstudie på Arbetsförmedlingens IT-avdelning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Adam Holm; Johan Virtanen; [2018]
  Nyckelord :DevOps; Organisationskultur; Förändring; Ledarskap; Beroenden; IT- organisationer; Kommunikation; Information; Team; Silos; Självledarskap;

  Sammanfattning : Information Technology has taken a larger focus in today’s society and become a more centralized part of IT-organizations and other businesses. The traditional management models for manufacturing and production has become harder to apply in the software lifecycle. This is since the software no longer is produced and launched with no follow-up. LÄS MER