Sökning: "Self-management"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade ordet Self-management.

 1. 1. Internetbaserade interventioners effekter vid långvarig smärta : En begränsad systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Nicklas Granat; Sofie Malmström; [2019]
  Nyckelord :Chronic pain; effects; E-health; internet-based interventions; pain management; self-management; Effekter; e-hälsa; internetbaserade interventioner; långvarig smärta; självhantering; smärthantering.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta är en av de främsta orsakerna till varaktigt lidande och funktionsnedsättning både i Sverige och globalt. Dagens behandlingsmetoder anses i många fall bristfälliga. I ett allt mer högteknologiskt samhälle utvecklas elektroniska hjälpmedel som stöd till personer med olika sjukdomstillstånd. LÄS MER

 2. 2. Att leva med endometrios : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Emma Löf; Madeleine Olsson; [2019]
  Nyckelord :Endometriosis; Experience; Mistrust; Pain; Self-management;

  Sammanfattning : Background: Endometriosis is an estrogen-dependent disease which means that the uterine mucosa grows outside the uterine cavity. The disease causes women' pain and affects the quality of life and it takes an average of five to seven years to get the diagnosis established. LÄS MER

 3. 3. Personers erfarenheter av att leva med diabetes mellitus typ 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Anna Yngvesdotter Kaldemark; Linnea Verdrengh; [2019]
  Nyckelord :daily-life; diabetes type 2; person experience; resources; self-management;

  Sammanfattning : Background: Diabetes mellitus type 2 is a chronic disease which increased in many countries and is rated as a threat to the public health. In order to be able to handle the disease and prevent severe complications or even death, the person affected with diabetes mellitus type 2 should gather knowledge about the disease and take on great responsibility for proper treatment. LÄS MER

 4. 4. Att tacka nej till erbjuden gruppundervisning : En fenomenografisk intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Annelie Bäckström; Ylva Persson; [2019]
  Nyckelord :group education; perceptive; phenomenography; self-management; type 2 diabetes; diabetes typ 2; egenvård; fenomenografi; gruppundervisning; lärande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då en patient drabbas av långvarig sjukdom som Diabetes typ 2 uppstår ett behov av kunskap för att hantera sin sjukdom. Tidigare forskning visar att gruppundervisning till patienter med diabetes typ 2 sänker HbA1c vilket i sin tur minskar risken för komplikationer. LÄS MER

 5. 5. FEEDBACK ENVIRONMENT IN LESS-HIERARCHICAL AND SELF-MANAGED ORGANIZATIONS Exploring work engagement and organizational citizenship behavior

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Charoula Iliadou; Verena Schödl; [2018-07-04]
  Nyckelord :Feedback environment; work engagement; organizational citizenship behavior; less-hierarchical organization; self-management; qualitative approach;

  Sammanfattning : This research provides a better understanding of communication processes such as feedback environment, work engagement and Organizational Citizenship Behavior (OCB) in less-hierarchical, self-managed organizations. Recent studies shed light on feedback environment, work engagement and other motivated behaviors that employees perform in organizations. LÄS MER