Sökning: "Self-management"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade ordet Self-management.

 1. 1. Patienters upplevelse av att leva med diabetes typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Bassant Helmy; Ninni Wennerstrand; [2020]
  Nyckelord :Diabetes type 2; Patient; Experience; Diabetes typ 2; Patient; Upplevelse;

  Sammanfattning : Background: Type 2 diabetes is a disease that means a new way of life. Therefore, it is of great importance that these people accept, understand and get to know their illness. The nurse's role is to educate patients on self-care to promote health. LÄS MER

 2. 2. Personcentrerat stöd: En förutsättning för god egenvård vid Diabetes mellitus typ 2

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Beatrice Olsson; Emelie Persson; [2020]
  Nyckelord :Upplevelser; Egenvård; Diabetes mellitus typ 2; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 (DMT2) utgör en av världens största diagnosgrupper. För att sjukdomsprognosen ska vara god krävs upprätthållandet av ett stabilt blodsocker vilket skapas genom aktiv egenvård. Syfte: Att beskriva hur patienter med DMT2 upplever att det vårdande mötet med sjuksköterskan påverkar egenvården. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning och beskrivning av arbetsterapeutiska interventioner vid reumatoid artrit i handen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Erik Mellerstedt; Josefin Nicander; [2020]
  Nyckelord :Reumatoid artrit; arbetsterapeutiska interventioner; hand; OTIPM; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Reumatoid artrit (RA) är en kronisk ledsjukdom som drabbar knappt 1 % av Sveriges befolkning. Vid RA är minskad handkraft, upplevd stelhet, smärta och nedsatt greppförmåga vanligt förekommande vilket sin tur kan påverka aktivitetsförmågan. LÄS MER

 4. 4. Personers upplevelser av egenvård vid diabetes typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Zina Paulus; Lina Zetterlund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av en personcentrerad och gruppbaserad egenvårdsutbildning för personer med typ 2 diabetes -Hur påverkas välbefinnande, egenvårdsförmåga och stöd för egenvård?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linda Fridén; Agneta Kristensson; [2019-08-08]
  Nyckelord :Omvårdnad; typ 2 diabetes; personcentrering; gruppbaserad egenvårdsutbildning; välbefinnande; egenvård; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2 diabetes är en vanligt förekommande sjukdom med framtida risker för komplikationer. Hälso- och sjukvården behöver därför utveckla effektiva metoder för att minska dessa risker. LÄS MER