Sökning: "Selim Bytyqi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Selim Bytyqi.

 1. 1. Överklagbara förvaltningsbeslut - Vilka premisser konstituerar ett överklagbart beslut?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Selim Bytyqi; [2018]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Administrative law; Överklagbarhet; Appealability; Förvaltningsbeslut; Administrative decision; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2017, the Administrative Procedure Act (2017:900) entered into force. It is intended to strengthen the judicial protection of the individual against the authorities. LÄS MER

 2. 2. Samtyckeregleringens vara eller icke vara - Vilka skäl talar för respektive emot en samtyckesbaserad regleringsmodell?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Selim Bytyqi; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; consent; samtycke; rape; våldtäkt; Law and political science; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sexuella övergrepp utgör en mycket allvarlig integritetskränkning. För att motarbeta dessa övergrepp krävs ett starkt och välutvecklat straffrättsligt skydd. Som en följd härav har våldtäktslagstiftningen, allt sedan brottsbalkens (BrB) ikraftträdande år 1965, utvecklats till att bli alltmer offercentrerad, inkluderande och avancerad. LÄS MER