Sökning: "Selma Feki Larsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Selma Feki Larsson.

  1. 1. Behandlingsmetoder för att lindra tandvårdsrädsla : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Selma Feki Larsson; Anna-Ida Forssten; [2014]
    Nyckelord :Kognitiv beteende terapi; Medicinering; Prevention Tandvårdsrädsla.;

    Sammanfattning : Introduktion: Tandvårdsrädsla innebär ett psykiskt och fysiskt lidande för individen. Rädslan för tandvården grundas i olika företeelser: tidigare upplevelser från tandvården och påverkan från förälder. Tandvården har en betydande roll till att kunna lindra rädslan. LÄS MER