Sökning: "Selma Lagerlöf"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Selma Lagerlöf.

 1. 1. ”Det var vilda, övergivna skogen, alls ingen hjälp att få.” : En ekokritisk och didaktisk analys av Selma Lagerlöfs En herrgårdssägen. 

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Hilda Nordgren; [2021]
  Nyckelord :Ekokritik; didaktik; didaktisk potential; Selma Lagerlöf; En herrgårdssägen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Skånepågen blir dialektlös pojke? : En adaptionsanalys av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, transformeringen från bok till film

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Frida Haraldsson; [2021]
  Nyckelord :Selma Lagerlöf; Children s literature science; Sweden; Adaption;

  Sammanfattning : Selma Lagerlöf's story about Nils Holgersson, The wonderful Adventures of Nils (1906-1907), is unique in several different ways. It was innovative for its time and it was the first school book written as a story, which makes it an interesting foundation to build an essay upon. LÄS MER

 3. 3. Den (inte så) unike Nils Holgersson : En komparativ studie av språket i två samtida barnböcker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Emma Aronsson; [2021]
  Nyckelord :Selma Lagerlöf; Nils Holgersson; Laura Fitinghoff; Barnen ifrån Frostmofjället; barnlitteratur; språklig förändring; stavningsreform; verbkongruens;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar språket i två klassiska barnböcker. Syftet är att avgöra om Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige var så radikalt modern som den än idag ofta anses vara. LÄS MER

 4. 4. Dekadensens röst : Grumlad lycka och dödens estetik i Gösta Berlings saga

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Åsa Nyfeler; [2021]
  Nyckelord :dekadens; Selma Lagerlöf; Gösta Berlings saga; berättarröst; estetik; estetisering; dekadenspoesi;

  Sammanfattning : Uppsatsen belyser, utifrån en definition av dekadens som litteratur som står i förbindelse till den litterära sekelslutsströmningen och tematiserar förfall och mörker, det dekadenta i Gösta Berlings saga. De tydligaste dragen av dekadens som romanen uppvisar är den estetiska synen på döden, livsledan och den grumlade lyckan. LÄS MER

 5. 5. Det klappande hjärtat : En litteraturdidaktisk undersökning av Kejsarn av Portugallien

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Aminder; [2020]
  Nyckelord :Litteraturdidaktik; Selma Lagerlöf; Kejsarn av Portugallien; Langer; Rosenblatt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER