Sökning: "Selma Lagerlöf"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Selma Lagerlöf.

 1. 1. Selma Lagerlöf i skolan : En didaktisk analys av en komplex litterär text

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Ylva Ekholm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Nils Holgersson och synen på barn, barndom och nationen: en komparativ studie av hundra års utveckling i Sverige och den engelskspråkiga världen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Evelina Kallträsk; [2019]
  Nyckelord :Nils Holgersson; Selma Lagerlöf; barndomen; barn; nationen; barndomens historia; synen på; childhood; children; nation; views of; föreställd läsare; föreställd gemenskap; implied reader; imagined communities; barnlitteratur; children s literature; komparativ studie; comparative study; översättning; translation; History and Archaeology; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Children’s literature is an underused source for historical studies even though children’s books have great potential to give us insights into the time in which they were written. This is especially true when it comes to views of children and childhood which makes children’s literature a good way into the complex history of childhood. LÄS MER

 3. 3. Skönlitterär kanon i gymnasiets läromedel? : Analys av tre läromedel för Svenska 1

  Master-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Maria Gunnevik; [2019]
  Nyckelord :läromedel; svenska; gymnasiet; centrala verk; kanon; skönlitteratur; svenskundervisning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka skönlitteraturens funktion i läromedel i svenska och huruvida kunskapskravets term centrala verk sammanfaller med kanoniserad litteratur. Specifikt har tre läromedel som säger sig täcka hela gymnasiekursen Svenska 1 undersökts: Svenska 1 helt enkelt (2018, NA-förlag), Språket och berättelsen 1 (2015, Gleerups) samt Formativ svenska 1 (2017, Liber). LÄS MER

 4. 4. Lättlästa Lagerlöf -En komparativ analys av Gösta Berlings saga i två versioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Victor Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Easy-to-read version; original version; Selma Lagerlöf; Gösta Berlings saga; close reading;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the differences and similarities between the original version and an easy-to-read version of Selma Lagerlöfs novel Gösta Berlings saga. The method used is close reading of the two versions and thereby analysing descriptions of the environment, descriptions and psychological depth of the protagonist, missing chapters and changes of the plot. LÄS MER

 5. 5. ”Jag är inte sjuk av annat än törst” : Intertextuella relationer mellan kvinnan vid Sykars brunn och Gertrud vid paradisbrunnen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Susanna Venetvaara; [2019]
  Nyckelord :New testament; John; Selma Lagerlöf; Jerusalem; well; thirst; water; living water; intertextuality; narrative; exegesis; Nya testamentet; Johannesevangeliet; Selma Lagerlöf; Jerusalem; källa; törst; vatten; levande vatten; intertextualitet; narrativ; exegetik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER