Sökning: "Selma Mehmedovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Selma Mehmedovic.

  1. 1. Sol, surf & spa : en studie om destinationsmarknadsföring med Varberg som fall

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

    Författare :Sofia Johansson; Selma Mehmedovic; [2012]
    Nyckelord :destination; image; varumärke; evenemang; kommunikation;

    Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Sol, surf och spa – en studie om destinationsmarknadsföring med Varberg som fall Författare:      Sofia Johansson och Selma Mehmedovic År: HT-2011 Handledare: Hans Wessblad Kurs: Turismvetenskap III, 15 hp, Linnéuniversitetet Kalmar Syfte: Syftet med vår uppsats är att pröva vad marknadsföring innebär för en destination och hur en destination genom marknadsföring blir attraktiv.  För att kunna besvara syftet på bästa sätt kommer vi att välja ut ett antal teoretiska begrepp inom destinationsmarknadsföring. LÄS MER