Sökning: "Selma Mohamed Hashi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Selma Mohamed Hashi.

  1. 1. Digital Marketing among SMEs within the B2B sector during Covid-19

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Deborah Tecklegiorgis; Selma Mohamed Hashi; Faranaz Mariana Fagundez; [2021-07-02]
    Nyckelord :Covid-19; SME; digital marketing; digital transformation; change;

    Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER