Sökning: "Selma Nyberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Selma Nyberg.

 1. 1. Video Recommendation Based on Object Detection

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Selma Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Spotify; Machine Learning; Artificial Intelligence; Recommender Systems; Content-Based Filtering; Collaborative Filtering; Hybrid Filtering; Deep Learning; Image Recognition; Object Detection; Natural Language Processing; Paragraph Vectors; Doc2Vec; TensorFlow; Classification; K-Nearest Neighbors; Cross-Validation;

  Sammanfattning : In this thesis, various machine learning domains have been combined in order to build a video recommender system that is based on object detection. The work combines two extensively studied research fields, recommender systems and computer vision, that also are rapidly growing and popular techniques on commercial markets. LÄS MER

 2. 2. Obligatorisk hållbarhetsredovisning : En lagändrings effekter på stora företags hållbarhetsarbeten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Max Hamrén; Selma Nyberg; [2017]
  Nyckelord :obligatorisk hållbarhetsrapportering hållbarhetsredovisning lagändring årsredovisningslagen effekter;

  Sammanfattning : Denna studie är en undersökning av effekterna av en ny lagändring i Årsredovisningslagen som börjat gälla från och med redovisningsåret 2017. Lagändringen innebär att stora företag måste producera och publicera en hållbarhetsredovisning varje år i samband med sin årsredovisning som beskriver olika faktorer av deras hållbarhetsarbete. LÄS MER