Sökning: "Selma Rizvanovic"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Selma Rizvanovic.

 1. 1. I am Queen B, so listen to me. : En kvalitativ innehållsanalys om Beyoncés bildkommunikation på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Selma Rizvanovic; Nermina Ljutika; [2017]
  Nyckelord :social media; Instagram; Beyoncé; self-presentation; visual communication; gender.; sociala medier; Instagram; Beyoncé; självpresentation; bildkommunikation; genus.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka budskap som Beyoncé konstruerar på sin Instagram genom enbart bildkommunikation. Då kända profiler har möjlighet att vara opinionsbildare för sina följare är det intressant att studera vilka budskap utöver deras huvudgenre, som de väljer att konstruera. LÄS MER

 2. 2. Granskning av årsredovisningar i engelska fotbollsklubbar

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Magnus Gustavsson; Selma Rizvanovic; Fredric Waern; [2007]
  Nyckelord :årsredovisningar;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka och jämföra hur de engelska fotbollsklubbarnas årsredovisningar ser ut. Vi har dessutom valt att undersöka om klubbarna följer de gällande regler som finns samt om deras årsredovisningar ger en rättvisande bild över klubbens ekonomiska ställning. LÄS MER

 3. 3. Varför upptäcker inte revisorn väsentliga fel i rätt tid?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Selma Rizvanovic; Fredric Waern; Magnus Gustavsson; [2006]
  Nyckelord :Revisor; anmälninsgsplikt;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med denna uppsats är att undersöka varför revisorn inte upptäcker fel i företaget i rätt tid. Med rätt avses den tiden då felen fortfarande kan åtgärdas och inte orsakar någon större skada för bland annat företagets intressenter så som aktieägare, bank, leverantörer med mera. LÄS MER