Sökning: "Selye"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Selye.

 1. 1. Närvarande pedagoger i förskolan – En studie om stress och anknytning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linda Berg; Sofia Björklund; [2018]
  Nyckelord :anknytning; förskolebarn; förskola; pedagoger; stress; trygghet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur personal på förskolan arbetar med och ser på stress i förskolan, samt hur denna stress eventuellt skulle kunna påverka förskolebarnens anknytning till förskolans personal. Detta anses relevant för yrket som förskollärare på grund av den höga nivå av stress som förekommer inom förskolan samt för anknytningens betydelse för de små barnen. LÄS MER

 2. 2. Dagens stressade ungdomar : Ungdomars upplevelser och hantering av stress

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Leila Naser Khalil; [2015]
  Nyckelord :psykologi; Selye; stress;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Arbetsrelaterad stress bland socialsekreterare : en kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse av stresssamt hantering av den

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Vlora Braha; Larsson Aneta; [2011]
  Nyckelord :stress; supervisors; workenviroment; socialwork; coping;

  Sammanfattning : The purpose of our study is to examine whether stress among social workers is present, and ifso, what strategies they and their supervisors use to manage work-related stress. The study isbased on a qualitative method. The data consist of interviews, with six social workers andthree supervisors. LÄS MER

 4. 4. Arbetsrelaterad stress bland socialsekreterare : En kvalitativ studie om socialsekreterarnas upplevelse av stress samt hantering av den.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Vlora Braha; Aneta Larsson; [2011]
  Nyckelord :stress; arbetsledare; socialsekreterare;

  Sammanfattning : The purpose of our study is to examine whether stress among social workers is present, and if so, what strategies they and their supervisors use to manage work-related stress. The study is based on a qualitative method. The data consist of interviews, with six social workers and three supervisors. LÄS MER