Sökning: "Semainesh Asmelash"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Semainesh Asmelash.

  1. 1. Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) och akupressur som komplementära alternativa smärtbehandlingsmetoder : forskningsöversikt

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

    Författare :Semainesh Asmelash; Marlene Baltra; [2012]
    Nyckelord :TENS; Akupressur; Smärta; Ryggsmärta; Nacksmärta;

    Sammanfattning : .... LÄS MER