Sökning: "Semantik"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade ordet Semantik.

 1. 1. SEMANTISKA AVVIKELSER I DEN SVENSKA ÖVERSÄTTNINGEN AV RECEPTEN I ISABEL ALLENDES MEMOARER AFRODITA. En komparativ och kvalitativ analys.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emma Ericson; [2020-06-09]
  Nyckelord :Översättarprogrammet; spanska; Översättning; Recept; Texttyp; Isabel Allende; Skopos; Semantik; Kommunikativ funktion;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks de semantiska avvikelser som uppstår när recepten i Isabel Allendesmemoarer Afrodita: Cuentos, Recetas y Otros Afrodisíacos (1997) översätts till svenska i Lena AnérMelins översättning Afrodite: Berättelser, Recept och Andra Afrodisiaka (1998). Genom att jämförakälltext med måltext har semantiska avvikelser identifierats, kategoriserats, diskuterats och analyseratsi ett försök att identifiera mönster och tendenser gällande vilka typer av semantiska avvikelser somuppstår och vilken funktion de har. LÄS MER

 2. 2. Att tänka för att tala om rörelse på franska : en kontrastiv studie i hur svenska franskstudenter uttrycker spatial rörelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Martin Olsson; [2020]
  Nyckelord :rörelsetypologi; rörelsesituation; V-språk; S-språk; manner salience; conflation pattern; franska; tvåspråkighet; psykolingvistik; spårkinlärning; motion typology; motion event; V-language; S-language; French; bilinguism; psycholinguistics; language acquisition; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : It is well known within typological linguistics that the expression of motion is language-specific. In Swedish the manner of a motion is typically expressed in a verb while the path of motion is expressed in a satellite connected to the verb (S- languages), whereas, in French, typically the path of motion is expressed in the verb and the manner is omitted. LÄS MER

 3. 3. Relational Symbolic Execution in WebAssembly

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johan Sjölén; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : WebAssembly is a new low-level language used as a compilation target which runs in web browsers. As more code is run on the client side of a web application the issue of security of that code become more important. LÄS MER

 4. 4. Decentralizing Large-Scale Natural Language Processing with Federated Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daniel Garcia Bernal; [2020]
  Nyckelord :Natural Language Processing; distributed systems; Federated Learning; Word2Vec; Naturligt språkbehandling; distribuerade system; federerat lärande; Word2Vec;

  Sammanfattning : Natural Language Processing (NLP) is one of the most popular and visible forms of Artificial Intelligence in recent years. This is partly because it has to do with a common characteristic of human beings: language. LÄS MER

 5. 5. Hur kan produktdesign motivera till inre motivation på idrottslektionen?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mikael Nordin; [2020]
  Nyckelord :Självbestämmande teori; Fysisk aktivitet; Stillasittande; Användarcentrerad design; Produktdesign;

  Sammanfattning : Svenska gymnasieelever rör sig allt mindre, 32% av pojkarna och endast 14% av flickorna når upp till WHO:s rekommenderade dos av 60 minuter fysisk aktivitet per dag. Studier visar att uppemot 80% av dagen spenderas stillasittande och idag kopplas detta till många vanliga folksjukdomar, såsom cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, fetma och diabetes. LÄS MER