Sökning: "Semesterhem"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Semesterhem.

  1. 1. En studie av Föreningen Värmlands Arbetarkvinnors Semesterhem för husmödrar; exemplet Frykenstrands semesterhem 1943-1974 : Hur omsattes statens visioner i praktiken?

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

    Författare :Åsa Melin; [2014]
    Nyckelord :Vacation home; non-profit organizations; housewives; gender; women history; Semesterhem; ideella föreningar; husmödrar; genuskontrakt; kvinnohistoria;

    Sammanfattning : Sweden had in the early 1930's the lowest birth rate in the world. Population Commission which was established in 1935 concluded that one of the biggest social problems was the working women’s heavy workload. LÄS MER