Sökning: "Semi-automation"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Semi-automation.

 1. 1. Automationsnivåns effekter på automatiseringmöjligheterna I projekteringsskedet : En fallstudie på automationsnivåns inverkan i projekteringsskedet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jesper Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :Automationsnivå; Parametrisk design; Semi-automation; Helautomation; Automation; Automation i projektering;

  Sammanfattning : Automatisering som fenomen är inte någonting nytt utan har under längre tid kunnat associeras med högutvecklade industrier där robotar i stor grad utför arbetet (Uzialko, 2019). I dagsläget kan detta fenomen i större grad kunna börja ses överallt omkring oss där ett exempel som vuxit kan hämtas från internetförsäljningens chatbots, där en dator automatiskt letar upp rätt svar på en från kunden ställd fråga (Uzialko, 2019). LÄS MER

 2. 2. Hur indsutri 4.0 påverkar den anställdas arbetsroll inom produktion

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Konrad Simanaitis; [2020]
  Nyckelord :Automation. Industry 4.0.Production. Company. Semi-automation. Fully automated; Automation.Industri 4.0. Produktion. Företag. Semi-automation. Helautomatiserad;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this thesis is to investigate how Industry 4.0, with a focus on automation, can influence the need for production personnel in production. Industry 4. LÄS MER

 3. 3. Towards Automating a Risk-First Threat Analysis Technique

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Karanveer Singh; Margit Saal; Andrius Sakalas; [2019-11-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the past decade, secure software designtechniques have found their way into the software developmentlifecycle. In this context, threat modeling (or analysis) methodologiesare used to systematically identify threats in the designphase of software development. LÄS MER

 4. 4. Security Certificate Renewal Management

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Kashyap Boinapally; [2019]
  Nyckelord :SSL; TLS; Security Certificates;

  Sammanfattning : Context. An SSL encrypted client-server communication is necessary to maintain the security and privacy of the communication. For an SSL encryption to work, there should be a security certificate which has a certain expiry period. Periodic renewal of the certificate after its expiry is a waste of time and an effort on part of the company. LÄS MER

 5. 5. Semi-automation of a spray painting robot

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Daniel Jovanovski; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Spray painting by hand is a strenuous task for the operator and his shoulder joints. Today this is how the procedure is done at the Metso Sweden AB factory in Trelleborg. LÄS MER