Sökning: "Semi-natural grasslands"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Semi-natural grasslands.

 1. 1. Effects of past fragmentation and habitat loss and current management methods on the changes in vascular plant communities. : An evaluation of extinction debt in semi-natural grasslands in Sweden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Adina Sennblad; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Habitat loss and fragmentation are believed to be two of the main reasons for high extinction rates of species, resulting in decreased biodiversity. According to the island biogeography theory, the species richness in a patch, here a semi-natural grassland, is dependent on the landscape composition, and therefore changes in the landscape composition will result in changes in the species richness of the grassland. LÄS MER

 2. 2. Växtartrikedomens svar på restaurering av hävdade gräsmarker : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Elin Bergström; [2021]
  Nyckelord :Abandonment; Europe; Habitat restoration; Plant species richness; Semi-natural grasslands; Traditional management.;

  Sammanfattning : En av de naturtyper med flest antal växtarter i världen är hävdade gräsmarker som är präglade av traditionell skötsel. Denna naturtyp har minskat kraftigt i area och för att förhindra framtida artutdöenden är restaureringsåtgärder viktiga. LÄS MER

 3. 3. Är ekologiska marker värdefulla?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Elin Lönnberg; [2021]
  Nyckelord :ekologiskt; ängs- och betesmarksinventering; gräsmarker; bete; naturbete; äng; biologisk mångfald; växter; miljöstöd;

  Sammanfattning : Hävdade gräsmarker är en av de mest artrika biotoperna i världen, ändå minskar dem i antal. Gräsmarkernas artrikedom kommer från flera århundraden av kontinuerlig hävd som har hållit tillbaka starka konkurrenter som annars riskerade att ta över, vilket tillåtit en stor variation av växter att etablera sig. LÄS MER

 4. 4. Flower-visiting insects benefit from forest in the surrounding landscape

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Emilia Sundell; [2021]
  Nyckelord :Apoidea; clear-cut; Coleoptera; forest; Hymenoptera; landscape composition; Lepidoptera; Syrphoidea;

  Sammanfattning : Habitat loss and fragmentation due to agricultural practices are causing worrying declines in insect diversity and biomass. Agricultural intensification, among other things, have led to a decline in semi-natural grasslands. Forest in the surrounding landscape can have a positive effect on species abundance in grasslands. LÄS MER

 5. 5. Change in surface area of semi-natural grassland in the Osby municipality, Scania and potential consequences for plant diversity

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Katharina Borgström-Lohde; [2021]
  Nyckelord :Land use change; Semi-natural grasslands; Biodiversity; Scania; Historical land use; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : During the past, land use has changed and still is. It has been recognized that land use changes affect biodiversity all over the world. In Sweden semi-natural grasslands are a habitat with high biodiversity. The topic of this thesis is how land use change has affected the habitat of semi-natural grasslands in the area around Osby, Scania. LÄS MER