Sökning: "Semiologi"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Semiologi.

 1. 1. Visualisering av platser : En undersökning av Uddevallas destinationsimage online

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Elin Andersson; [2018]
  Nyckelord :Visuella representationer; Semiologi; Destinationsimage; Turismmarknadsföring; Innehållsanalys; Synekdoke; Sociala medier;

  Sammanfattning : Visual representations are important components in the construction of our social life. They depict the world around us and shape peoples everyday behavior. They are a medium through which we communicate and can be understood as social constructions dependent upon cultural understandings. LÄS MER

 2. 2. Movember : en hälsokampanj av sin tid - “Riktiga män som odlar riktiga mustascher och pratar om viktiga frågor”

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Irjana Filipovic; Sarah Stancs; [2015]
  Nyckelord :Movember; Kampanj; Semiologi; Hälsokommunikation; Personligt varumärke; personal branding; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Movember - En hälsokampanj av sin tid Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. Uppsatsförfattare: Irjana Filipovic och Sarah Stancs Sammanfattning Denna uppsats undersöker internetbaserade hälsokampanjer och hur den utbredda digitaliseringen av hälsokommunikation påverkar kampanjens utformande, ton och målgrupp. LÄS MER

 3. 3. Arbetarklassens extimitet – en semiologisk analys av svensk filmproduktion under 2000-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Joacim Strand; [2015]
  Nyckelord :mytologi; ideologi; klassmotsättningar; semiologisk analys; arbetarklass; Social Sciences;

  Sammanfattning : Har arbetarklassen blivit en anomali i svensk film? Den kulturella framställningen av de sociala klasserna är avhängig de ideologiska klassmotsättningarna i den rådande samhällsformationen. Under stora delar av 1900-talet var arbetarklassen skildrad som skötsam och duglig. Den enskilde arbetaren skulle avspegla arbetarrörelsen. LÄS MER

 4. 4. Iasìs' stjärna - Bilder av verkligheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Oskar Nilsson; [2014]
  Nyckelord :Verklighetens semiologi; Verklighetens skriftspråk; The Written Language of Reality; Filmpoesi; Cinema of Poetry; Pier Paolo Pasolini; den poetiska filmen; filmteori; subjektivitet; modersbild; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I uppsatsen presenteras en kartläggning av den italienska poeten och filmskaparen Pier Paolo Pasolinis teoretiska utläggningar kring filmen som "verklighetens semiologi". Resonemangen kopplas här samman med Pasolinis idéer kring "den poetiska filmen" och begreppet "filmpoesi", vilka sedan förankras i en presentation av ett antal utvalda närstudier. LÄS MER

 5. 5. Reklamensförmedling av militär profession : En kritisk granskning av Försvarsmaktens reklamsatsning 2012 – 2013

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Madeleine Tuvesson; [2013]
  Nyckelord :Armed Forces; Advertising; Fairclough; Discourse Analysis; Semiologic; Försvarsmakten; Reklam; Fairclough; Diskursanalys; Semiologi;

  Sammanfattning : Försvarsmakten spenderar årligen stora finansiella medel på diverse reklamkampanjer i syfte att marknadsföra sig samt för att locka nya individer till yrken som Försvarsmakten tillhandahåller. Något som såklart är ett behov vid en yrkesarmé. LÄS MER