Sökning: "Semiotik"

Visar resultat 1 - 5 av 612 uppsatser innehållade ordet Semiotik.

 1. 1. ”WHY 1984 WON’T BE LIKE 1984” - En kvalitativ innehållsanalys av Apples reklamfilmer över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lina Wiessner; [2021-03-17]
  Nyckelord :Konvergens; Utopi; Reklam; Apple; MCDA; Semiotik; 1984; Performa; Family Man;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här studien är undersöka Apples reklamfilmer över tid. Studien kommer utgå ifrån teorier som konvergens, utopi och reklam. Teori: Konvergens, Utopi och ReklamMetod: Multimodal kritisk diskursanalys i kombination med semiotik analysMaterial: Studien utgår ifrån 3 av Apples reklamfilmer. LÄS MER

 2. 2. Gestaltning av aktivism på Instagram. : En semiotisk kvalitativ innehållsanalys av @metoosweden och @blacklivesmattersweden:s Instagram - konton och deras tillvägagångssätt för att skapa engagemang och interaktion genom visuella gestaltningar.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Dona Bahtiri; Albin Lagerberg; [2021]
  Nyckelord :Black Lives Matter; Metoo; aktivism; Instagram; semiotik; identifikation; interaktion;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ semiotisk innehållsanalys som behandlar ämnet organisationskommunikation och aktivism på Instagram. De två rörelser som har legat till grund för studien är Metoo och Black Lives Matter. LÄS MER

 3. 3. Konvergens och grammatiska lån i minoritetsspråk till följd av långvarig språkkontakt : en jämförelse av nahuatl, ainu och romansh.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för lingvistik och kognitiv semiotik; Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Hilda Appelgren; [2021]
  Nyckelord :language contact; borrowability; convergence; grammatical loans; minority languages; contact-induced change; comparative linguistics; nahuatl; ainu; romansh; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Language contact poses many questions in regards to language change, one of which is the question of whether some features are more easily transferable between languages than others. Previous research has mainly focused on either areal features in so-called Sprachbunds in large quantitative studies, or single language situations. LÄS MER

 4. 4. Spectators’ Experience of Watching Dance without Music: A cognitive semiotic exploration of kinesthetic empathy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap; Lunds universitet/Kognitiv semiotik

  Författare :Khatia Chikhladze; [2021]
  Nyckelord :empathy; kinesthetic empathy; qualitative kinetic dynamics; qualities of movement; vitality affects; emotional arousal; respiration; skin conductance; consciousness; phenomenology; intentionality; classical ballet; contemporary dance.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Empathy is our ability to experience and understand the mental states of others. In movement perception, and in particular in dance spectatorship, it has been argued that we experience observed movements through our own bodies: kinesthetic empathy. LÄS MER

 5. 5. Shit-samma, jävla asshole och fucking fitta: en socio-pragmatisk studie av attityd till engelska svordomar och engelska svordomars förekomst i svenska

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för lingvistik och kognitiv semiotik; Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Joy El Mourid Kulla; [2021]
  Nyckelord :sociolingvistik; pragmatik; svordomar; engelska; svenska; pragmatiskt lån; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The purpose of this BA thesis is to investigate the attitude young speakers of Swedish between the ages nineteen and twenty-eight have to English swearwords in Swedish, compared to Swedish swearwords in Swedish. Seven swearwords were included for each language, resulting in fourteen swearwords in total. LÄS MER