Sökning: "Semra Ahmetovic"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Semra Ahmetovic.

 1. 1. Uppfattningar av specialpedagogens roll i skolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Semra Ahmetovic; [2018]
  Nyckelord :Uppfattningar; specialpedagogens roll; pedagoger; rektorer; grundskola; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka uppfattningar av specialpedagogens roll som finns ute i en skola hos pedagoger, rektorer och specialpedagogen. Frågeställningarna blev besvarade genom en kvalitativ intervjustudie som genomfördes i södra Sverige. Intervjuerna spelades in via Iphone. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares uppfattningar av fenomenet fysik som innehåll i förskolans verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Semra Ahmetovic; [2013]
  Nyckelord :Fysik; förskollärare; förskola; uppfattningar; naturvetenskap; didaktik;

  Sammanfattning :  Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattningar av fenomenet fysik som innehåll i förskolans verksamhet.  Tidigare forskning och litteratur visar att arbetet med de olika naturvetenskapliga ämnena finns i verksamheten men på grund av förskollärares olika erfarenheter och kompetenser så blir fysikämnet inte synliggjort. LÄS MER