Sökning: "Sennett"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Sennett.

 1. 1. Förekomsten av icke-medicinskt användande av ADHD-läkemedel i studiesyfte.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sofia Henriks; Anna Sparf; [2019]
  Nyckelord :Metylfenidat; medicinsk optimering; studiesyfte; prestationssamhälle; meritokrati; studenter och stress; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författare: Anna Sparf & Sofia Henriks Titel: Förekomsten av icke-medicinskt användande av ADHD-läkemedel i studiesyfte Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp Handledare: Christopher Mathieu Sociologiska Institutionen, vårterminen 2019 Följande studie är en kvantitativ undersökning med syfte att undersöka förekomsten, det eventuella användandet och attityder kring metylfenidat hos studenter vid Lunds universitet, våren 2019. Metylfenidat är en aktiv substans som finns i bland annat ADHD-läkemedel. LÄS MER

 2. 2. Imagining Public Space in Smart Cities: a Visual Inquiry on the Quayside Project by Sidewalk Toronto

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Tugba Okcuoglu; [2019]
  Nyckelord :Smart City; Smart Urbanism; Neoliberal Planning; Public Space; Local Governance; Digitalization; Visual Theory; Architectural Representations; Sidewalk Toronto; Quayside Project;

  Sammanfattning : Recently, the ‘Smart City’ label has emerged as a popular umbrella term for numerous projects around the world that claim to offer an enhanced urban experience, often provided in collaboration with international companies through private-public partnerships. As smart cities pledge to create long-term economic sustainability and progressive form of urban entrepreneurialism, it is getting important to highlight risks such as the reduced role of the public sector, technological dominance and data privacy. LÄS MER

 3. 3. Effektivitet i socialtjänsten. En kvalitativ studie om effektivisering utifrån kostnad och klienter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nathalie Lindvall; [2017]
  Nyckelord :New Public Management; Efficiency; Social Workers; Maintenance support; children and young people; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to make researches into the experiences of the social welfare secretaries about the work of the organization with streamlining from cost- and client efficiency with emphasis on units that work with children and youths as well as welfare. The study was provided and accomplished by using a qualitative method and semi structured interviews. LÄS MER

 4. 4. Vad har skilda nivåer av flexibilitet för inverkan på stress? : En kvantitativ studie över flexibilitet och stress

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Niklas Andersson; Pernilla Hedlund; [2017]
  Nyckelord :flexibilitet; stress; Sennett;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. The City as Socio-Ontology : Community, Locality and Social Space within a Minor City in Southern Sweden

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hampus Petersson; [2016]
  Nyckelord :Socio-Ontology; Urban Sociology; Community; Social Space; Martin Heidegger; Pierre Bourdieu; Richard Sennett;

  Sammanfattning : In sociology in general, community is often seen as an expression for something seriously threatened or even destroyed by modernity. In urban sociology, this question has traditionally manifested itself in a ‘search exhibition’ of communal bonds within the city landscape. LÄS MER