Sökning: "Sense of Coherence"

Visar resultat 21 - 25 av 530 uppsatser innehållade orden Sense of Coherence.

 1. 21. Omsorgsarbete, arbetstillfredsställelse och känsla av sammanhang : Jämförelser av arbetstidsutformning, kön och utbildning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Linda Winter Vikström; [2019]
  Nyckelord :SOC; job-satisfaction; healthcare; COPSOQ2; KASAM; arbetstillfredsställelse; omsorgsarbete; COPSOQ2;

  Sammanfattning : Omsorgsarbete innefattar känslomässigt krävande arbetsuppgifter som kan inverka negativt på hälsan. Stark känsla av sammanhang (Kasam) och hög arbetstillfredsställelse påverkar hälsan positivt, bidrar till produktivitet och personlig utveckling. LÄS MER

 2. 22. Unga mammors upplevelser av föräldragrupper och känslan av sammanhang

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Kylefalk; [2019]
  Nyckelord :Young mothers; Sence of Coherence; Young parents; Stigma; Meaningfulness; Salutogenic; Parents support group; Social Sciences;

  Sammanfattning : Young mothers experiences of parents’ support groups and the sence of coherence The aim of this study was to examine how young mothers experienced support groups for young parents in the aspects of health enhancing and wellbeing. The data was collected through qualitative interviews with five participants in the age spectrum of 20 to 25 years. LÄS MER

 3. 23. Livskvaliteten hos barn och ungdomar som lever med övervikt eller fetma : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Olivia Barth; Evelina Bäckström; [2019]
  Nyckelord :Overweight; Obesity; Child; Adolescent; Quality of Life; Övervikt; Fetma; Barn; Ungdomar; Livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma bland barn och ungdomar är ett växande samhällsproblem då det ökar världen över och är en stor riskfaktor till att drabbas av många av de välfärdssjukdomarna som finns idag. Orsakerna till att drabbas av övervikt eller fetma är en blandning av levnadsvanor, genetiska-, sociala-, psykologiska- och kulturella faktorer. LÄS MER

 4. 24. Skolpersonals roll i arbetet mot våldsbejakande extremism : En kvalitativ studie om skolpersonals erfarenheter om våldsbejakande extremism i skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emily Engdahl; Emma Andersson; John Olsson; [2019]
  Nyckelord :Health; pedagogy; school; school democracy; school staff; violent extremism; Hälsa; pedagogik; skola; skoldemokrati; skolpersonal; våldsbejakande extremism;

  Sammanfattning : The violent extremism represents the greatest threat towards the society of today. The school does not have an explicit assignment in the crime prevention work against violent extremism. The school and education, are important factors in preventing children and young people from being involved in violent extremism. LÄS MER

 5. 25. Tillbaka till arbetet : En kvalitativ studie som belyser återgång till arbete efteren långtidssjukskrivning med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Josefine Nilsson; Frida Löfgren; [2019]
  Nyckelord :Long-term sickness; mental illness; return to work; support; sense of coherence; Långtidssjukskrivning; psykisk ohälsa; återgång i arbete; stöd; tillhörighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för vilka faktorer som upplevs främja återgången till arbete efter en långtidssjukskrivning vid psykisk ohälsa, utifrån den sjukskrivnes perspektiv. Studien baseras på Karaseks och Theorells modell som består av krav och kontroll samt en teoriutveckling av socialt stöd i förhållande till krav och kontroll av Jeffery Johnson. LÄS MER