Sökning: "Sense of community"

Visar resultat 1 - 5 av 725 uppsatser innehållade orden Sense of community.

 1. 1. ”En all inclusive-tjänst” - En kvalitativ studie om medlemmars erfarenheter av coworking, känslan av gemenskap och arbetstillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Alice Gunnarsson; Ebba Engström; [2023-09-07]
  Nyckelord :Coworking; flexibility; sense of community; two factor theory; work satisfaction;

  Sammanfattning : Coworking is a growing phenomenon in the labor market due to the digitalisation, flexibilisation and also the recent pandemic. Coworking is not only a new way of working, it also contributes to a wider sense of community and work satisfaction. LÄS MER

 2. 2. “OM DU VILL UPPLEVA ÄKTA KÄRLEK & FÅ DITT HJÄRTA KROSSAT” - En tematisk innehållsanalys av den svenska BookTok-gemenskapen på det sociala mediet TikTok

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Louise Lindquist; Alva Lundmark; Tuva Rosén; [2023-03-10]
  Nyckelord :Sociala medier; TikTok; BookTok; Bokgemenskap; Läsaridentitet; Bokläsning; Performativity Theory; Social Worlds;

  Sammanfattning : Executive summary Today Swedish youth are increasingly spending more time on social media meanwhile the degree of book reading is decreasing. This development has led to negative consequences like inferior performance amongst Swedish students. LÄS MER

 3. 3. Att leda till ökad motivation och prestation inom distansutbildning : En studie om hur studenter och lärare kan leda studenter till ökad studiemotivation och studieprestation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Jennie Olofsson; [2023]
  Nyckelord :distansutbildning; motivation; prestation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med ökade kunskaper om hur studenter kan leda sig själva och hur lärare kan leda studenter till ökad studiemotivation och studieprestation inom distansutbildningar. Lärare på universitet, personer inom företag och andra utbildningsverksamheter som använder distansutbildning kan ta del av studiens resultat gällande hur de kan leda till ökad studiemotivation och prestation, vilket kan bidra till mer framgångsrikt lärande för vare sig det är studenten eller medarbetaren. LÄS MER

 4. 4. "Vill du bli drogfri, byt polare." : En kvalitativ studie om vikten av gemenskap och delaktighet för att bli och förbli drogfri efter behandling.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Alexandra Hansson; [2023]
  Nyckelord :Gemenskap; delaktighet; inflytande; medverkande;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how the staff members in the organization and supported living housing VågaVa experienced their time after they had gone through their own treatment for substance abuse. The focus was finding out how they were affected by the sense of companionship, community and participation and if their personal experiences from this was that it helped them remain free from their substance using disease. LÄS MER

 5. 5. Church and Belonging, Learning from lockdown

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sandra Lindqvist; [2023]
  Nyckelord :belonging; sense of belonging; social relations; lockdown; COVID-19; church; faith-based organizations; Social Sciences;

  Sammanfattning : During the COVID-19 pandemic governments worldwide went into lockdown to stop the spread of the virus. Lockdown severely challenged the preconditions assumed necessary for the development and retention of a sense of belonging. LÄS MER