Sökning: "Sensegiving"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Sensegiving.

 1. 1. The process of sensemaking during organizational crisis - Exploring the process of sensemaking during the refugee crisis at the Swedish Migration Board

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Bashar Haddad; [2019-07-03]
  Nyckelord :Organisational Crisis; sensemaking; sensegiving; Macro actors; Micro actors; restructure; identities; politics;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. The process of planning and implementing an organizational change - A qualitative study of how institutionalized ideas of organizing influence sensemaking and sensegiving

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Cecilia Svensson; Josefin Andersson; [2019-07-02]
  Nyckelord :Change Management; Sensemaking; Sensegiving; Institutionalized ideas; Communication;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 3. 3. How change agents engage in a trio of processes during the Technochange journey

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Mai Pham; [2019]
  Nyckelord :Sensemaking; Sensegiving; Translation Theory; Change Agent; Technochange;

  Sammanfattning : More and more companies putting their bets on Automation and Artificial Intelligence (AI) to improve their efficiency and profitability but the mindset gap has been a barrier for many organizations to successfully implement these emerging technologies. One suggested solution is to have change agents on board to create a need and vision for change as well as implement it. LÄS MER

 4. 4. Beyond the figures of organisational culture surveys

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marina Ivolga; Samantha Booth; [2019]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : An increasing number of organisations are purchasing culture measurement solutions without reflecting on how ‘measurement’ mirrors organisational reality. This is because the dominant perspective of culture measurement caters to managers and claims to deliver absolute readings. LÄS MER

 5. 5. Mellanchefen – skavsårsplåster på förändringsrundan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Anna Jarl; Tilde Sjöström; [2019]
  Nyckelord :strategisk kommunikation; förändringskommunikation; mellanchefer; meningsskapande; meningsgivande; förändring; digitaliseringsförändring; offentlig organisation; strategic communication; change communication; middle managers; sensemaking; sensegiving; change; digitalization; public sector organization; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna fallstudie syftar till att utvinna fördjupad kunskap om mellanchefens komplexa och mångtydiga roll som meningsskapare och meningsgivare under en digitaliseringsförändring. Tidigare forskning har nämligen betonat mellanchefens roll som avgörande under en förändringsprocess. LÄS MER