Sökning: "Sensemaking"

Visar resultat 1 - 5 av 262 uppsatser innehållade ordet Sensemaking.

 1. 1. Den obrydda generationen? - En kvalitativ intervjustudie om ungas nyhetsvanor under coronakrisen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hanna Thorn; Oskar Sundström; Tove Christensen; [2021-02-05]
  Nyckelord :Covid-19; Pandemi; Unga; Media; Nyheter; Nyhetsvanor; Nyhetskonsumtion; Kriskommunikation; Covid-19; Pandemic; Youth; Media; News; News habits; News consumption; Crisis communication;

  Sammanfattning : During the Covid-19 pandemic in Sweden, the younger generation has been portrayed by themedia as an unconcerned group that doesn't follow the Covid-19 restrictions issued by thePublic Health Agency of Sweden and the Swedish government. In our study, we wanted tolook into if and how the pandemic has had an impact on the youths news habits and choice ofnews sources. LÄS MER

 2. 2. Mellanchefen som förståelseskapare : En studie om hur mellanchefen genom meningsskapande aktiviteter konstruerar förståelse för organisationens styrning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :David Lundevi; Emelie Ottosson; [2021]
  Nyckelord :Middle managers; business management; sensemaking; sensegiving; understanding.; Mellanchefer; verksamhetsstyrning; sensemaking; sensegiving; förståelseskapande; meningsskapande.;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare forskning har konstaterat att det finns svårigheter att verkställa organisationens styrning. Vår studie belyser de bakomliggande processerna i hur mellanchefer förmedlar och skapar förståelse för organisationens styrning. LÄS MER

 3. 3. Internkommunikation i en sjukvårdsorganisation under covid-19 pandemin : Ur ett medarbetarperspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Hedin; Sanna Fernkvist Melin; [2021]
  Nyckelord :Sensemaking; Covid-19; Informationshantering; Kriskommunikation; Strategisk kommunikation; Internkommunikation;

  Sammanfattning : A qualitative study that examines co-workers experiences of the internal information management and communication during the covid-19 crisis and whether that perception differs from before the crisis. Previous research claims that co-workers' perceptions of internal crisis communication have not been thoroughly studied thus there is a knowledge gap. LÄS MER

 4. 4. Olika men ändå samma? : En kvalitativ studie om hur begreppen CSR och hållbarhet förstås och operationaliseras av svenska företag i sina hållbarhetsredovisningar.

  Magister-uppsats,

  Författare :Scarlett Roa Brynildsen; [2021]
  Nyckelord :CSR; ansvar; hållbarhet; operationalisering; organisatoriskt meningsskapande.;

  Sammanfattning : CSR and corporate sustainability have long been seen as a way for companies to strengthen legitimacy and competitiveness. However, there is conceptual confusion about CSR and sustainability, how the concepts are defined, used and operationalized within companies. LÄS MER

 5. 5. The Importance of Local Context in Multidivisional Organizations: Prospective sensemaking in an ambiguous change process guided by an envisioned future

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jacob Hallberg; Gustaf Johansson; [2020-06-16]
  Nyckelord :Sensemaking; Sensegiving; Retrospective; Prospective Sensemaking; Envisioned Future; Bricoleurs; Change Management; Leading in Change;

  Sammanfattning : MSc Management.... LÄS MER