Sökning: "Sensor"

Visar resultat 1 - 5 av 1818 uppsatser innehållade ordet Sensor.

 1. 1. City Safety Event Classification using Machine Learning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Natalia Jurczynska; [2019-11-21]
  Nyckelord :Data Science; machine learning; time series analysis; binary classification; data pre-processing; feature engineering; thesis;

  Sammanfattning : City safety technology aims to reduce vehicle collisions using activated warningsand braking based on automated detection of environmental threats. However, automaticdetection of tentative collisions may differ from driver perception, leadingto false positive activations. LÄS MER

 2. 2. Smart Case for Remote Radio Kit

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Emil Östlund; [2019]
  Nyckelord :CAD; LTE; IoT; Signal processing; Data communication; Data transmission; 3D printing; Soldering; Electrical circuit; schematics; simulations; Arduino; Software; Hardware;

  Sammanfattning : The thesis aims to develop a prototype for a Smart Case for Remote Radio Kits at the department of Demo & Event at Ericsson in Kista.The smart case consists of a mechanical structure (the case itself with ) and an electronic system that includes a temperature sensor, a LCD display showing the temperature, a GPS (global positioning system) module for positioning the case, a GSM (Global System for Mobile Communications) module and a microcontroller Arduino UNO. LÄS MER

 3. 3. Kalibrering och funktionskontroll av hydrologisk mätutrustning vid Islandsfallet, Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Maria Jonsson; [2019]
  Nyckelord :The river Fyris; water chemistry; rating curve; Fyrisån; vattenkemi; avbördningskurva;

  Sammanfattning : En funktionskontroll har utförts av en nyinstallerad hydrologisk mätutrustning i Fyrisån som rinner genom Uppsala, där analyser av inhämtade vattenprover har jämförts med mätvärden från mätutrustningens sensorer. Genom en interkalibrering med en äldre mätstation har en avbördningskurva tagits fram till mätstationen vilket visade sig vara en enkel metod som gav tillförlitliga värden. LÄS MER

 4. 4. BRB based Deep Learning Approach with Application in Sensor Data Streams

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Sami Kabir; [2019]
  Nyckelord :BRBES; Deep Learning; integration; sensor data; predict;

  Sammanfattning : Predicting events based on available data is an effective way to protect human lives. Issuing health alert based on prediction of environmental pollution, executing timely evacuation of people from vulnerable areas based on prediction of natural disasters are the application areas of sensor data stream where accurate and timely prediction is crucial to safeguard people and assets. LÄS MER

 5. 5. Elektrifiering av utskovsluckor : En fallstudie vid Lilla Ursen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Felicia Thune; [2019]
  Nyckelord :Off-grid; solceller; Arkimedes skruv; strömkraft; vindkraft; MATLAB; simulering; utskovslucka; dammlucka; regleringsdamm; underhållsbehov;

  Sammanfattning : Stand-alone or micro off-grid systems can be used to electrify remote areas when it is not economically justifiable to connect to the power grid. In Sweden there are several flood gates that are used to regulate the water level in hydropower dams, these dams are not always easily accessible. LÄS MER