Sökning: "Separation process and decision"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Separation process and decision.

 1. 1. Children in Prison: Contemplating Processes and Decisions to Separate the Children from their Mothers in Uganda

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :KATO Francis; [2020-03-13]
  Nyckelord :Prison; imprisoned mothers; staff; Children; living alongside their imprisoned mother s ; views about separation; Separation process and decision; Uganda Prisons Act 2006.;

  Sammanfattning : Introduction and context: With the number of imprisoned women who also double as mother continue to grow, so has the number of innocent children accompanying their mother behind bars. Around the World, different countries have approached this issue in different ways within their respective national policy and legal frameworks. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av organisatorisk osäkerhet, procedural rättvisa och organisationsidentitet vid en potentiell organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Julia Hörvallius; Mathilda Nedelius; [2020]
  Nyckelord :Organizational uncertainty; procedural justice; emotional and cognitive organizational identity; Organisatorisk osäkerhet; procedural rättvisa; emotionell och kognitiv organisationsidentitet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka arbetstagares upplevelser av organisatorisk osäkerhet, procedural rättvisa och organisationsidentitet vid en potentiell organisationsförändring. Den potentiella organisationsförändringen skulle innebära en separering av ett affärsområde från resterande koncernen. LÄS MER

 3. 3. Egenskaper och förtjockningspotential hos slam från MBR- respektive CAS-process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Matilda Jirblom; [2019]
  Nyckelord :MBR-process; excess sludge; characteristics of sludge; thickening; Henriksdal wastewater treatment plant; Hammarby Sjöstadsverk; MBR-process; överskottslam; slamegenskaper; förtjockning; Henriksdals reningsverket; Hammarby Sjöstadsverk;

  Sammanfattning : För att kunna möta framtidens striktare reningskrav för avloppsvatten och en ökad belastning på grund av befolkningstillväxt bygger Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) om Henriksdals reningsverk inom projektet Stockholms Framtida Avloppsvattenrening (SFA). En av de större förändringarna i det framtida Henriksdals reningsverk är införandet av MBR-teknik, där slam och vatten avskiljs genom membranfiltrering. LÄS MER

 4. 4. Unfolding of multivariate tools and statistical analysis for Higgs boson pair production searches in the ATLAS detector at the Large Hadron Collider

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Högenergifysik

  Författare :Christina Dimitriadi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Recently, searches for pair production of Higgs bosons in several final states have been carried out by the ATLAS exeperiment at the Large Hadron Collider (LHC). This study focuses on the search for non-resonant di-Higgs production decaying to a final state with two b-jets and two τ-leptons using 36.1 fb-1 of data recorded by the ATLAS detector. LÄS MER

 5. 5. Undervattensgjutning med självkompakterande betong

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Josefin Tanndal; Matilda Cantera Roth; [2018]
  Nyckelord :underwater casting; self-consolidating concrete; SCC; underwater concrete; washout effect; slump flow test; Undervattensgjutning; självkompakterande betong; SKB; undervattensbetong; utvaskning; flytsättmått;

  Sammanfattning : Att gjuta med betong under vatten är utmanande, och det ställs höga krav på både betongen och utförandet för att resultatet ska bli bra. Peab Anläggning har uppmärksammat en del problem med denna typ av gjutningar och ville därför tydliggöra problematiken för att öka chansen för bra resultat vid framtida undervattensgjutningar. LÄS MER