Sökning: "Sepsis"

Visar resultat 1 - 5 av 250 uppsatser innehållade ordet Sepsis.

 1. 1. Vilka faktorer har betydelse för sjuksköterskans identifiering av sepsis hos patienter på sjukhus? - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Hult; Louise Sandberg; [2023-06-28]
  Nyckelord :kompetens; vårdorganisation; personcentrerad vård; sepsis; septisk chock; screeningverktyg; sjuksköterska; symtombedömning; säker vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är ett livshotande tillstånd utlöst av en infektion där immunförsvaret reagerar oproportionerligt och reaktionen blir så kraftig att den orsakar svikt av organfunktioner. Det är ett tidskritiskt tillstånd där identifieringen är av största vikt och dödligheten är stor världen över. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKOTERSKANS ERFARENHETER AV IDENTIFIERING OCH OMHANDERTAGANDE AV PATIENTER MED SEPSIS - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Ekvall; Fallström Ida; [2023-03-16]
  Nyckelord :Sjuksköterskors erfarenheter; sepsis; omvårdnad; identifiering; omhändertagande; symtom och tecken .;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis ett livshotande syndrom, som karakteriseras av organdysfunktion till följd av ett felaktigt systemiskt immunsvar på infektion. Varje år drabbas omkring 49 miljoner människor globalt av sepsis, och dödligheten uppskattas till ungefär 22 procent. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar sjuksköterskors identifiering av sepsis

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Hermansson; Olivia Yman; [2023-03-16]
  Nyckelord :Sepsis; sjuksköterska; identifiering; kunskap; screeningverktyg;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är ett globalt hälsoproblem som snabbt kan eskalera till septisk chock om lämpliga åtgärder uteblir. Både sepsis och septisk chock är livshotande tillstånd med hög mortalitet. LÄS MER

 4. 4. Betydelsefulla faktorer för sjuksköterskans tidiga identifiering av sepsis

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isabelle Edkvist; Kristina Zubonja; [2023-03-15]
  Nyckelord :Litteraturöversikt; sepsis; sjuksköterska; identifiering; faktorer; kunskap; bedömningsverktyg;

  Sammanfattning : Sepsis är ett omfattande hälsoproblem globalt där miljontals människor drabbas varje år. Sepsis är ett syndrom som orsakas av en dysreglerad inflammatorisk reaktion som svar på en allvarlig infektion. Utan tidig identifiering och behandling kan det resultera i septisk chock, multiorgansvikt och dödsfall. LÄS MER

 5. 5. SJUKSKÖTERSKANS FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN TIDIG IDENTIFIERING AV PATIENTER DRABBADE AV SEPSIS PÅ AKUTMOTTAGNINGEN

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Beckman; Angelica Lindqvist; [2023-03-15]
  Nyckelord :Sepsis; teamarbete; identifiering; sjuksköterskan; akutmottagningen; förutsättningar; kunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är vanligt förekommande inom vården att patienter drabbas av sepsis. Ett centralt problem är att patienternas ohälsa identifieras sent i vårdkedjan vilket leder till ett ökat lidande. LÄS MER