Sökning: "Seriesamtal"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Seriesamtal.

 1. 1. Sociala berättelser och seriesamtal - En pedagogisk metod för elever i särskola?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Margareta Andersson; [2009]
  Nyckelord :Kommunikation; Sociala berättelser; Seriesamtal; Särskola;

  Sammanfattning : I mitt arbete som lärare i särskolan har jag kommit i kontakt med sociala berättelser och seriesamtal, som är en pedagogisk metod som kan användas för personer som har svårt att förstå den verbala kommunikationen och behöver stimulera flera sinnen för att förstå. Sociala berättelser och seriesamtal är skrivna och ritade förklaringar och strategier som försöker förtydliga sociala mönster, oskrivna regler och sociala normer. LÄS MER

 2. 2. Social interaktion genom Alternativ Kompletterande Kommunikation och teckenspråk i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologiHögskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för didaktik

  Författare :Ylva Gunnarsson; [2009]
  Nyckelord :AKK; funktionshinder; förskola; kommunikation; social interaktion; teckenspråk;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om språkets betydelse för barnets sociala integration i förskolan. Idag är förskolan en verksamhet riktad till alla barn. Institutionerna för barn med funktionshinder lades ner på 70-talet och barn med funktionshinder integreras sedan dess i befintlig barnomsorg, som idag benämns förskola. LÄS MER

 3. 3. Sociala berättelser i praktiken : En studie om att använda sociala berättelser med elever i behov av särskilt stöd

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Marie Borglund; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om användandet av sociala berättelser utanför de autistiska spektra, som det sedan tidigare finns forskning om. Sociala berättelser är små korta berättelser som skall vara skrivna i första person och som syftar till att skapa förståelse kring en social situation. LÄS MER

 4. 4. Sociala berättelser och seriesamtal - erfarenheter från en förskoleklass/Social Story and Comic Strip Conversations - Experiences from a Pre School

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Ulla Jansson; Camilla Olsson; [2006]
  Nyckelord :Sociala berättelser; Seriesamtal;

  Sammanfattning : Vårt arbete är ett utvecklingsarbete som vi genomfört i två förskoleklasser. I en tidigare kurs i vår utbildning kom vi i kontakt med två metoder "sociala berättelser och seriesamtal" som används inom neuropsykiatrin till personer med Autism,Asbergers syndrom, AD/HD 0sv. LÄS MER

 5. 5. Partesmodellen ett utvecklande redskap, för personer som har högfungerande autism eller Aspergers syndrom

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Humanistiska institutionen

  Författare :Anna Jäppinen; [2006]
  Nyckelord :Retorik; Pedagogik; kunskapande; funktionshinder; strategi; Autism; Högfungerande autism; Aspergers syndrom; Retorisk kommunikationsteori; Partesmodellen; Schema; Sociala berättelser; Seriesamtal;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en komparativ studie av retorik och pedagogik vid högfungerande autism och Aspergers syndrom, med retorisk kommunikationsteori som plattform. Den undersöker om retoriska mallar kan vara bra verktyg och därmed skapa möjligheter till eget kunskapande för personer som har funktionshindret. LÄS MER