Sökning: "Service Processes"

Visar resultat 1 - 5 av 834 uppsatser innehållade orden Service Processes.

 1. 1. Bemöta ökad efterfrågan på offentliga e-tjänster i kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johan Törnqvist; [2022]
  Nyckelord :E-services; digitization; municipal operations; Skaraborg; E-tjänster; digitalisering; kommunal verksamhet; Skaraborg;

  Sammanfattning : En av regeringens uttalade ambitioner är att Sverige skall vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter (Infrastrukturdepartementet, 2022a). Digitaliseringspolitiken handlar bland annat om att digitalisera offentlig förvaltning med utgångspunkt i medborgarens behov, i syfte att erbjuda enklare, öppnare och effektivare service till alla, oavsett om användaren befinner sig i Sverige eller i utlandet (Infrastrukturdepartementet, 2022b). LÄS MER

 2. 2. Supply chain effects of utilizing non destructive quality inspection in food production

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Fredrik Klein; [2022]
  Nyckelord :waste; inventory; production; food; quality;

  Sammanfattning : Reducing waste and increasing efficiency in food supply chains is important for a sustainable food production. Modified Atmosphered Packaging (MAP) is a method of increasing food durability that requires gas quality and potential gas leakage inspection. LÄS MER

 3. 3. Hur kan banker effektivisera sin verksamhet genom att minska ineffektiv användning av resurser? : En studie om svenska bankers möjlighet att effektivisera sin verksamhet.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Victor Weideman; Hannes Marklund; [2022]
  Nyckelord :Lean production; management service ; Muda; Kaizen; Resource based view; Lean production; management service ; Muda; Kaizen; Resource based view;

  Sammanfattning : Lean production har under lång tid haft en väsentlig koppling till Toyota Production System (TPS) som förknippas med tillverkningsindustrin. Vid senare skede har lean production utvecklats och format sig till tjänsteföretag i form av “lean service” som bankbranschen har fått fäste om. LÄS MER

 4. 4. Transforming towards “PaaS” offerings : Areas of concern for OEMs & Transformation Readiness Scale

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ali Jumaa; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the project is to investigate and gain knowledge about the process of transforming OEMs’ business structures from a transactional business to a result-oriented product service system or a performance as a service offering. Companies from various market segments have started to offer their customers result-oriented offerings to prolong the life cycle of their products and promote longer customer relationships to secure future business. LÄS MER

 5. 5. Self-sovereign Identity : A Conceptual Framework & Ecosystem Design

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Gabriele Tripi; [2022]
  Nyckelord :Self-sovereign identity; Decentralized identity; Speculative design; Service; Ecosystems; Blockchain; Technology; Framework;

  Sammanfattning : The ideas expressed in this thesis are meant to address the need for a transformation in the identity management systems currently in use in different parts of the world. Specifically, the paper presents a logical deduction of essential processes to allow for communication between individual people, governments, organizations, and private institutions to exchange and manage information pertaining to identity. LÄS MER