Sökning: "Service encounter"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden Service encounter.

 1. 1. Orchestrating the service encounter in a digital era: How the presence of a greeting online service agent affects customers' experience of visiting a home electronics e-store

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Oskar Eskilsson; Elizabeth Lopez Alushkina; [2023]
  Nyckelord :Service encounter; Social presence; Mere presence; E-commerce;

  Sammanfattning : The service encounter is to an increasing extent being transported to an online context. Companies are more and more often trying to create an initial point of contact when a customer enters a website. LÄS MER

 2. 2. NTA i förskolan : En intervjustudie om förskollärares uppfattningar om NTA i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Madelene Hedlund; [2022]
  Nyckelord :inquiry; natural science; NTA; preschool; technique; förskola; naturvetenskap; NTA; teknik; undersökande arbetssätt;

  Sammanfattning : Studien har sin bakgrund i ett nytt material som har börjat implementeras i förskolors verksamheter runt om i landet. Materialet heter NTA och handlar om teknik och de naturvetenskapliga ämnena. Syftet med denna studie är att få en inblick i förskollärares uppfattningar om NTA i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Product-as-a-Service: An accelerator to create an environmentally sustainable closed loop supply chain : (Multiple interview study from a retailer’s perspective)

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Saskia Tamerus; Lisanne Koers; Solveigh Steffens; [2022]
  Nyckelord :Product-as-a-Service; PaaS; Product-Service-System; PSS; Servitization; B2C Retailer; Circular Economy; Circular Business Model; Environmental Sustainability; Challenges; Mitigations; Closed Loop Supply Chain;

  Sammanfattning : Abstract  Purpose:  The purpose of the research was to define Product-Service-System (PSS) and Product-as-a- Service (PaaS), identify the challenges and match mitigations with them when closing the supply chain from a B2C retailer’s perspective. The following three research questions were defined:  RQ1: How are Product-Service-System and Product-as-a-Service defined and related to the environmental sustainability context?  RQ2: What are the challenges that B2C-retailers with a Product-as-a-Service model encounter in regard to closing their supply chain loop?  RQ3: How can the closed loop supply chain related challenges that B2C-retailers encounter be mitigated to unfold the environmentally sustainable potential of PaaS business models?  Methodology: A systematic literature review was used for defining PaaS and PSS with an environmentally sustainable focus. LÄS MER

 4. 4. The Instant Need to Shop

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Siri Lindgren; Louise Borg; [2022]
  Nyckelord :Instant shopping; Instagram; technology adaptation; retailer-consumer encounter; digital shopping channels; social media; retail industry; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Title: The Instant need to shop - A qualitative study mapping out retailers perception of instant shopping Course: SMMM40, Service Management: Master’s (Two Years) Thesis (Spring 2022) Authors: Louise Borg & Siri Lindgren Supervisor: Devrim Umut Aslan Date of submission: 2022-05-17 Key words: Instant shopping, Instagram, technology adaptation, retailer-consumer encounter, digital shopping channels, social media, retail industry Aim and research questions: The aim of the study is to examine and get an in-depth understanding of retailers' perception and usage of shopping on social media in relation to consumers and technology adaptation. The research questions for the study is: How do retailers adapt to and use instant shopping? How do retailers perceive the encounter with consumers through instant shopping? Theoretical framework: The theoretical framework that has been applied in the study are technology adaptation, technology acceptance model (TAM) and retailer-consumer interface. LÄS MER

 5. 5. Socialsekreterares arbete för våldsutsatta barn

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Marzia Hedari; Nor Mousa; [2022]
  Nyckelord :child assessment; child participation; difficulties in child assessment; parents; social secretary; social services; child abuse;

  Sammanfattning : Society is obliged to intervene when children are harmed. The social services have an obligation to initiate an assessment for the children who are at risk of harm. During the assessment process, there are difficulties and obstacles that the social service workers  encounter in the work for the best interests of the child. LÄS MER