Sökning: "Service marknadsföring future"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden Service marknadsföring future.

 1. 1. Storytelling på sociala medier : En kvalitativ studie om hur storytelling inom hotell- och restaurangbranschen kan användas som verktyg för att bygga varumärke och leverera känslor på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap (MTS)

  Författare :Philip Norman Rondahl; Alma Backlund; [2023]
  Nyckelord :Storytelling; varumärke; sociala medier; Word of Mouth; relationsmarknadsföring; emotionell marknadsföring.;

  Sammanfattning : Storytelling is a popular marketing tool today and can be used in many different ways for companies. The purpose of this study is to investigate how service companies can use storytelling in social media platforms for marketing purposes and branding. LÄS MER

 2. 2. Utvecklingen av marknadsföringsstrategier i digitaliseringens spår : En studie om Bonnier News lokaltidningssegment

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jesper Arnshed; Fabian Seitz; [2022]
  Nyckelord :Media; newspaper; local newspaper; digitization; digital transformation; marketing; marketing strategies.; Media; tidning; lokaltidning; digitalisering; digital transformation; marknadsföring; marknadsföringsstrategier.;

  Sammanfattning : Titel: Utvecklingen av marknadsföringsstrategier i digitaliseringens spår - En studie om Bonnier News lokaltidningssegment Nivå: Kandidatuppsats i ämnet Företagsekonomi C Författare: Jesper Arnshed & Fabian Seitz Handledare: Katarina Arbin Datum: Januari 2022 Syfte: Traditionell mediekonsumtion har länge utgått från den fysiska papperstidningen. Med digitaliseringens intåg blev förändringar påtvingade för verksamheter. LÄS MER

 3. 3. Achieving Trust, Satisfaction and Commitment From AI Interactions : A Qualitative Study On The Effect of AI On Relationship Quality With Companies

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Tino Tuomisto; Adrian Ringström; [2022]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Relationship Quality; Trust; Satisfaction; Commitment; Relationship Marketing; AI Interactions;

  Sammanfattning : Introduction - Artificial intelligence, defined as “the ability of a system to correctly interpret external data, learn from such data, and use these learnings to achieve specific goals and tasks through flexible adaptation” (Kaplan and Haenlein, 2020, p.17), is an important tool for facilitating interactions between companies and customers. LÄS MER

 4. 4. Service Recovery genom hantering av eWOM : En studie om svenska e-handelns modebransch.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Omar Abou Khaled; Viktor Oleandersson; [2022]
  Nyckelord :Service Recovery; negative electronic word-of-mouth; complaint handling; e-commerce; Service Failure; fashion industry; eWOM.; Service Recovery; negativ elektronisk word-of-mouth; klagomålshantering E-handel; Service Failure; modebransch; eWOM;

  Sammanfattning : Titel: Service Recovery genom hantering av eWOM - En studie om e-handelns modebransch. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. Författare: Omar Aboukhaled & Viktor Oleandersson. Handledare: Akmal Hyder. LÄS MER

 5. 5. Små lokala företag och sociala medier : En kvalitativ studie av små lokala företags användning av sociala medier för att gynna varumärkets brand equity

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Maja Helsing; Julia Strid; [2021]
  Nyckelord :CBBE; Social media marketing; SME; Local business; Customer relationship; CBBE; Sociala medier marknadsföring; Små företag; Lokala företag; Kundrelation;

  Sammanfattning : Titel: Små lokala företag och sociala medier -En kvalitativ studie av små lokala företags användning av sociala medier för att gynna varumärkets brand equity Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. Författare: Maja Helsing och Julia Strid Handledare: Peter Ek Datum: 2021 – juni  Syfte: Syftet med denna uppsats var att utveckla kunskapen kring hur små lokala företag kan förbättra deras egen brand equity genom att använda sociala medier. LÄS MER