Sökning: "Service user participation"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Service user participation.

 1. 1. Challenges of Service User Participation in Human Service Organisations: A Case Study in a Swedish Charity Organisation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Monika Larsson; [2020-10-19]
  Nyckelord :Service user participation; human service organisations; moral work; isomorphism; and institutional logics;

  Sammanfattning : This report aims to explore the failures of service user participation initiatives in human service organisations. Despite the positive portrayals of service user participation and goals towards implementation, often times putting it into practice may fail. LÄS MER

 2. 2. Brukarens individuella behov eller systemets behov? : en kvalitativ studie om hur personal på daglig verksamhet arbetar med brukarens individuella behov

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Nina Dazdarevic; Alexandra Stünkel; [2020]
  Nyckelord :Individual needs; Intellectual disability; Daily activity centres; Individuella behov; Intellektuell funktionsnedsättning; Daglig verksamhet;

  Sammanfattning : Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har de som tillhör personkrets 1 eller 2 rätt till insatsen daglig verksamhet. Av samtliga tio insatser enligt LSS är daglig verksamhet vanligast. LÄS MER

 3. 3. Collecting and Integrating Customer Feedback: A Case Study of SaaS Companies Working B2B

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Oscar Ahlgren; Johanna Dalentoft; [2020]
  Nyckelord :Software-as-a-Service; SaaS; customer feedback collection; B2B; user input; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Even though companies are aiming for an agile way of working, and by that mainly focusing on providing value to their customers, it is challenging to get accurate customer data. Software companies are struggling in effectively and efficiently integrating customer feedback in their development processes. LÄS MER

 4. 4. Spel för galleriet eller reell förändring - Socialarbetares resonemang om ungt brukarinflytande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Clara Granström; [2020]
  Nyckelord :Empowerment; service user; children’s participation; influence; service user participation; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the accounts in how social workers, who work with adolescents in service user positions, reasons regarding young user influence. Considering that the Children’s Rights Convention was implemented into Swedish law in 2020, and the expressed the importance of working with user-influence from Socialstyrelsen, this subject has increasingly become relevant to investigate. LÄS MER

 5. 5. Orosanmälningar, barndom och delaktighet : En kvalitativ intervjustudie av hur ett nytt arbetsmaterial påverkar i praktiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Adam Mattebo; [2019]
  Nyckelord :Child welfare service; power; social work; child participation; child care investigations; relationship; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study investigated if child participation increased with the use of a new working material with a focus on improving child participation in child care investigations. In addition to this, this study also investigated how the relationship between social worker and client was affected with the addition of a new working material. LÄS MER