Sökning: "Servicebostad"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Servicebostad.

 1. 1. Interprofessionellt samarbete mellan arbetsterapeut och boendepersonal inom LSS-verksamhet : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Linnea Danielsson; Natalie Wallgren; [2021]
  Nyckelord :gruppbostad; servicebostad; arbetsterapi; kommunikation; rollförståelse; interprofessionellt samarbete;

  Sammanfattning : För att på bästa sätt tillgodose brukarens behov behöver det interprofessionella samarbetet mellan arbetsterapeut och boendepersonal fungera. Därför är det viktigt att ha kunskap om vilka aspekter som bidrar till ett välfungerande interprofessionellt samarbete samt vilka aspekter som försvårar. LÄS MER

 2. 2. Påverkansfaktorer för fysisk aktivitet på servicebostad för personer med intellektuell funktionsnedsättning : En kvalitativ studie om personalens uppfattningar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Fanny Molander Öberg; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Intellektuell funktionsnedsättning; Kvalitativ metod; Servicebostad;

  Sammanfattning : Personer med funktionsnedsättning uppges ha tio gånger sämre hälsa än personer som inte har en funktionsnedsättning. Samtidigt har personer med intellektuell funktionsnedsättning en mer stillasittande livsstil och högre prevalens övervikt än resten av befolkningen. LÄS MER

 3. 3. BRUKARES SJÄLVBESTÄMMANDE – UTIFRÅN BRUKARENS OCH PERSONALENS PERSPEKTIV

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Linda Andersson; Caroline Erlandsson; [2019]
  Nyckelord :intellektuell funktionsnedsättning; Servicebostad; LSS; Självbestämmande; brukare; personal; inflytande;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa personer med intellektuell funktionsnedsättning boende på serviceboende och personalens upplevelser angående brukares självbestämmande. Som metod har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer med fyra brukare och fyra personal på servicebostäder i en kommun i södra Sverige. LÄS MER

 4. 4. Att åldras med intelektuell funktionsnedsättning : En kvalitativ studie om äldre personer som bor på grupp- och servicebostad enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

  Kandidat-uppsats, Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Barbare Huskaj; [2018]
  Nyckelord :Intellektuell funktionsnedsättning; LSS; Äldre;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka samt belysa möjliga skillnader i synen på de behov äldre med intellektuell funktionsnedsättning som bor på grupp- och serviceboende enligt LSS upplever sig ha, kontra det stöd boendet erbjuder. Då denna målgrupp lever allt längre ställer detta högre krav på vård- och omsorg och dess personal. LÄS MER

 5. 5. "Tycker inte du att det är smartare?" : Omsorgsmaktens uttryck i en servicebostad

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Mikaela Karlsson; Ellinoe Westerberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera vilka strategier personal respektive brukare i en servicebostad för personer med kognitiv funktionsnedsättning använder sig av för att hantera balansgången mellan brukarens omsorgsbehov och självbestämmande, och hur vi kan förstå makt i förhållande till deras respektive strategier. Tidigare forskning visar på att det finns en svår balansgång mellan makt och självbestämmande, och att det finns en diskrepans mellan LSS-lagens ambitioner och hur lagen efterlevs i praktiken. LÄS MER