Sökning: "Servicedesk"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Servicedesk.

 1. 1. PeopleFinder - En Silverlight webbapplikation

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Daniel Heinmert; Mickael Andersson; [2010]
  Nyckelord :Växjö municipality; one IT; Servicedesk; Service; System; Development; PeopleFinder; Silverlight; Växjö kommun; ett IT; Servicedesk; Service; System; Utveckling; PeopleFinder; Silverlight;

  Sammanfattning : Arbetet är ett examensarbete i högskoleingenjörsutbildningen, inriktning datateknik, på Linnéuniversitet. Växjö kommun är just nu mitt i ett nytt projekt för att sammanställa hela IT-organisationen för att göra servicen för anställda och medborgare bättre. LÄS MER

 2. 2. Kostnadsallokering genom ABC-kalkylering – en empirisk studie av OMX

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kristoffer Hernemyr; Fredrik Mårtensson; Oscar Rugfelt; [2007]
  Nyckelord :Kostnadsallokering; ABC-kalkylering; Time Driven ABC-kalkylering; Activity Based Management ABM; IT-aktiviteter; OMX; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : As IT service departments in organisations are becoming more complex and customised, the indirect costs are increasing in relation to the total costs. The difficulty of fully estimating and identifying the spread of the cost in the IT service department is increasing. LÄS MER