Sökning: "Servicekvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade ordet Servicekvalitet.

 1. 1. Informerat samtycke ur ett kommunikativt perspektiv - En kvantitativ studie om kommunikativa faktorers betydelse för skapandet av en förtroendeingivande kommunikationsinsats i en digitaliserad samtid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ebba Gulliksen; Vera Karlsson; [2020]
  Nyckelord :förtroende; informerat samtycke; digitala plattformar; internetvana; cookies; kommunikation; Digital Natives och Digital Immigrants; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to investigate individuals' trust to informed valid consent on digital platforms and enlighten the relation between trust and communication. The research question of this study aims to answer what communicative elements an organization should take into account to communicate informed valid consent in a trustful manner. LÄS MER

 2. 2. Snabbt, billigt och nära. En kvantitativ undersökning av service vid leverans till utlämningsställe

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Alla Belova; Elin Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Last mile-leverans; servicekvalitet; servicebekvämlighet; SERVCON-modellen; Kano-modellen; serviceattribut; kundtillfredsställelse; utlämningsställe.; Social Sciences;

  Sammanfattning : E-retailers all over the world are facing increased competition due to the rapid development of the e-commerce sector. In this light, delivering positive service experience to customers is often named as one of the keys to successful business. LÄS MER

 3. 3. Miljömedvetenhet och dess påverkan på konsumenter vid köp av flygresor

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Rebecca Hedman Danielsson; Josefine Sträng; [2020]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; miljömedvetenhet; klimatkompensation; servicekvalitet; Indexpris; restid; kundlojalitet ;

  Sammanfattning : Det är svårt att undgå klimatförändringarna runt om i världen, med tanke på uppmärksamheten som riktats mot miljön de senaste åren. Skogsbränder, översvämningar och temperaturökningar är några exempel på konsekvenser av klimatförändringarna. LÄS MER

 4. 4. Köpflöde inom e-handel : En empirisk studie om hur användarupplevelse kan resultera i högre kundtillfredsställelse inom e-handel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Elin Gustafsson; Madeleine Stenqvist; [2020]
  Nyckelord :E-commerce; user experience; purchase flow; interface patterns; information systems; E-handel; användarupplevelse; köpflöde; gränssnittsmönster; informationssystem;

  Sammanfattning : I takt med att samhället digitaliseras och webbaserade företag allt mer inser vikten av användarvänlighet söker människor bekvämligheter och högre krav på den digitala upplevelsen. Syftet med studien var att utveckla kunskap om och förståelse för hur faktorer inom användarupplevelse kan påverka köpintentionen i ett köpflöde, och huruvida detta kan resultera i ökad kundtillfredsställelse inom e-handel. LÄS MER

 5. 5. Priskrig och konsumentöverskott

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Taillefer Dellenholt; Malkolm Wester; Oliver Nilsson; Felix Thunström; [2020]
  Nyckelord :Pharmacy; Price wars; Consumer surplus; VPC framework; Perfect competition; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Price Wars and Consumer Surplus Seminar date: 2020-06-03 Course: FEKH19, Bachelor Degree Project in Strategic Management, 15 ECTS Authors: Felix Thunström, Malkolm Wester, Oliver Nilsson, Simon Taillefer Dellenholt Advisor: Niklas L. Hallberg Key words: Pharmacy, Price wars, Consumer surplus, VPC framework, Perfect competition Purpose: The purpose of this paper is to investigate how a price war affects consumer surplus. LÄS MER