Sökning: "Servicemarknadsföring"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Servicemarknadsföring.

 1. 1. Eftermarknaden för byggprojekt inom kommersiella fastigheter : ett organisations- och relationsperspektiv

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Karl Gustafsson; Alex Lund Riboe; [2018]
  Nyckelord :Aftermarket; Organization; Service Marketing; Relationship management Theory; Warranty; Quality; Eftermarknad; Organisation; Servicemarknadsföring; Kund-leverantörsrelationen; Garanti; Kvalitet;

  Sammanfattning : Inom de flesta industrier är konkurrensen hård, byggindustrin är inget undantag. Ett sätt att stå sig stark på marknaden är att finna andra konkurrensmedel än de traditionella: pris och kvalitet. Detta examensarbete syftar att undersöka eftermarknadens betydelse för entreprenadbolag och fastighetsägare. LÄS MER

 2. 2. Controlling Word-of-Mouth : A qualitative study of the hotel industry in the region of Jönköping

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management)

  Författare :Andreas Mård; Patrick Jonasson; [2007]
  Nyckelord :Word-of-Mouth; Service Marketing; Relationship Marketing; Hotel; Word-of-Mouth; Servicemarknadsföring; Relationsmarknadsföring; Hotell;

  Sammanfattning : Som människa i dagens samhälle blir man, varje dag, exponerad av ett mycket stort antal marknadsföringsbudskap i form av annonser och reklam, ett antal som är omöjligt för en enskild individ att ta in. Företag har därför svårt att nå ut till sina segment utan att spendera stora resurser på sin marknadsföring. LÄS MER