Sökning: "Servicescape"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet Servicescape.

 1. 1. Avfart från bilhallar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Julia Bengtsson; Alice Nyström; [2021]
  Nyckelord :Upplevelse; Varumärke; Popup-butik; Bilbranschen; Servicelandskap; Varumärkesupplevelse.; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Popup-butiker är temporära butiker som blivit allt mer populära bland olika branscher som en följd av konsumentens ökade krav på flexibilitet. Butikskonceptet syftar till att skapa upplevelser för konsumenterna samt för att öka varumärkeskännedomen. LÄS MER

 2. 2. SCHOOL FOOD SERVICE QUALITY : A quantitative study about Food Service Professionals’ and parents’ expectations

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Maria Trymell; [2021]
  Nyckelord :quality; school-food; quality-index; service-quality; food-habits; parents; Food-Service-Professionals; Food-staff; kvalitet; skolmat; kvalitetsindex; servicekvalitet; matvanor; föräldrar; måltidspersonal;

  Sammanfattning : Background School meals have been seen to promote healthy dietary habits and social equality, in children, if parents are involved. The positive effects in the design of a sustainable school food service system come from a two-way communication between Food Service Professionals (FSP), and parents. LÄS MER

 3. 3. SOS in the sky: Can technologies make airports ready for “take-off” again? : An exploratory case study of Frankfurt Airport

  Magister-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Sidney Hansmeier; Laura van Hulsen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: The ongoing global pandemic has brought the aviation industry to its knees. The dramatic decline of passenger numbers is particularly noticeable at airports, such as Frankfurt Airport. LÄS MER

 4. 4. Exploring the Compatibility of E-servicescape Conceptual Model and the Conceptualization of Social Factors in the Context of Taobao and TMall

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Bin Huang; [2020]
  Nyckelord :Servicescape; e-servicescape; online servicescape; aesthetic appeal AA ; layout and functionality LF ; financial security FS ; social factors SF ; trust in website TW ; purchase intentions PI ; S-O-R; Chinese online retailing; social dimension; Taobao; TMall; online customer reviews OCRs ; live-chat; live-streaming; factor analysis; exploratory factor analysis EFA .; Social Sciences;

  Sammanfattning : Prior to the accomplishment of this research, the compatibility of the classic e-servicescape conceptual model in the context Taobao and TMall in China were rarely found among existing e-servicescape literatures due to the standardization taken by both online platforms towards the establishment of individual webshops. Meanwhile, the conceptualization of social factors as social dimension of e-servicescape construct was mostly absent in the existing e-servicescape literatures. LÄS MER

 5. 5. Är detaljhandlarna fast i det förflutna? : En fallstudie av IKEAs köksavdelning

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Randau; Frida Tordsson; [2020]
  Nyckelord :Behaviour in store; Consumer behaviour; Information search; Complex purchase; Servicescape; Store layout; Store format; Multichannel; Webrooming; and Theory of planned behaviour; Behaviour in store; Konsumentbeteende; Informationssökning; Komplexa köp; Servicescape; Butikslayout; Butiksformat; Multichannel; Webrooming; and Theory of planned behaviour.;

  Sammanfattning : Konsumenters beteende har förändrats och i dag söker kunder inte efter produktrelaterad information enbart i den fysiska butiken inför att de ska genomföra ett komplext köp. Teknisk utveckling och butiker online har möjliggjort för konsumenten att söka information var och när de vill. LÄS MER