Sökning: "Servitization"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet Servitization.

 1. 1. Servitization in the Car Industry: A Case Study of the concept Care by Volvo

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Rebecca Kjellberg; Erica Lagerkvist; [2018-08-02]
  Nyckelord :Servitization; Servitization in the car industry; Servitization in manufacturing industries; Servitization and Customers; Subscription; Service and Value Adding activities;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. The Transition to Autonomous – Impact & Challenges in the Race toward Self-Driving Cars

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Victor Renneby; Johannes Sommer; [2018-08-02]
  Nyckelord :Autonomous Driving; Trends within the Automotive industry; Business model; Value proposition; Innovation Management; Servitization; Artificial Intelligence; Machine Learning;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 3. 3. The Pains of Servitization -Finding the customers’ pains of a servitization business model in the modular data center industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Christian Vigmo; Jacob Öster; [2018-08-02]
  Nyckelord :Servitization; Product-Service-System; Business Model Canvas; Pains; Modular Data Center; DCaaS; Customer Centric;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 4. 4. The Formulation of a Servitization Strategy for Prefabricated Modula Data Center Provision by Swedish Modules in Scandinavia

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Giulia Landi; [2018-08-02]
  Nyckelord :servitization; product-service system; prefabricated modular data centers; lean service creation; drawbacks; core offering and supplementary;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 5. 5. Ett styrverktyg för implementering av tjänstefokuserade affärsmodeller - Balanserat styrkort

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Tu; Madeleine Ngo; [2018-06-28]
  Nyckelord :PSS; Product service systems; Servitization; Balanced Scorecard; Busniess model Innovation; Tactics; Marketing; Contract; Network; Product and Service Design; Sustainable;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem:I en allt mer globaliserad värld har konkurrensen ökat för många tillverkande företag till följd av nya kundbeteenden och efterfrågan på marknaden. För att möta den ökade konkurrensen behöver företagen hitta nya sätt att generera vinster och ett alternativ är att börja sälja tjänster. LÄS MER