Sökning: "Servitization"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade ordet Servitization.

 1. 1. Assessment of servitization capabilities in the manufacturing industry from a maturity perspective

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Isak Wallin; [2023]
  Nyckelord :Servitization; Capabilities; Product-service system; PSS; Assessment framework; Manufacturing industry; Service innovation; Maturity analysis; Exploratory study; Cross-case analysis; Case study; Qualitative; Eisenhardt’s method; Tjänstefiering; Förmågor; Product-tjänste system; PSS; Bedömningsverktyg; Tillverkningsindustri; Tjänsteinnovation; Mognadsanalys; Explorativ studie; korsanalys; Fallstudier; Kvalitativ; Eisenhardt’s metod;

  Sammanfattning : Investigating servitization capabilities in the manufacturing industry, through a maturity profile analysis. The purpose is to increase understanding of the relationship between capabilities and the contingency revolving maturity through an exploratory study that seeks to increase the knowledge of shared and divergent capabilities through cross-case analysis of organization incumbent to different maturity stages of servitization. LÄS MER

 2. 2. Factors for Sustainable Services : Managing Service Sustainability for Municipal Companies within the Swedish Energy Sector

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Isak Norberg; Joel Persson; [2022]
  Nyckelord :Services; Sustainability; Sustainability Performance; Business Development; Tjänster; Hållbarhet; Hållbarhetsprestanda; Affärsutveckling;

  Sammanfattning : The energy sector faces massive challenges regarding climate change. Simultaneously, the energy sector is amid a servitization process oftransitioning and creating new value-offerings to meet customer demand. LÄS MER

 3. 3. Designprincipers potential för värdeskapande vid tjänstefiering : Användning av designprinciper inom tjänstedesign för att skapa goda förutsättningar för värdeskapande i en tjänstefieringsprocess

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Johannes Oksa; [2022]
  Nyckelord :Tjänstefiering; tjänstedesign; designprinciper; värdeskapande;

  Sammanfattning : Kundupplevelsens växande betydelse i samhället har fått fler företag att uppdatera sina affärsmodeller, så att ett tidigare fokus på produkten nu istället riktas mot den mer kundfokuserade tjänsten. Denna tjänstefiering skapar stora utmaningar för kunderna, då de behöver säkerställa att tjänsten levererar ett värdeerbjudande som stämmer överens med kundens behov och förväntningar. LÄS MER

 4. 4. Servitization and Customer Perceived Value - A qualitative study on how customer perceived value is shifting due to the servitization in the automotive industry

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Jie Li; Yifei Qu; [2022]
  Nyckelord :Servitization; The Automotive Industry; Customer Perceived Value; B2B;

  Sammanfattning : Servitization is one of the major transformations that impact the future development of the automotive industry. The servitized trend has revolutionized the automotive offerings from providing merely products to providing a comprehensive solution package consisting of products, services, knowledge, and other intangible elements to address customers' needs from a holistic perspective. LÄS MER

 5. 5. Increasing Availability Through Reduced Delays in Large Systems : A Case Study Based in Systems Engineering, Integrated Support Logistics, and Lean

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Erik Nilsson Nordahl; [2022]
  Nyckelord :Integrated Logistics Support; Integrated Product Support; Model Based Systems Engineering; Lean; Availability; Administrative Delay Time; Logistics Delay Time; Electrical Charging Infrastructure; Integrerat Logistikstöd; Modellbaserad Systemteknik; Lean; Tillgänglighet; Administrativ Väntetid; Logistisk Väntetid; Elektrisk Laddinfrastruktur;

  Sammanfattning : Increased trends towards servitization within previously exclusively manufacturing industries makes a larger part of maintenance become the responsibility of the manufacturer. This increased responsibility makes it more important for suppliers to know how different parameters contribute to cost, to be able to price their contracts correctly. LÄS MER