Sökning: "Servitization"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet Servitization.

 1. 1. The Role of Life Cycle Costing in the Servitization Process of Manufacturing Businesses

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Felix Erik Hagemann; [2021-07-08]
  Nyckelord :Servitization; Product-Service Systems; Life-Cycle Costing; Business model; Manufacturing;

  Sammanfattning : Aim: This study investigates the role of life cycle costing the process of servitizing the value proposition of manufacturing businesses. The aim is to increase the understanding of potential utility of life cycle costing in the servitization process of manufacturing businesses. LÄS MER

 2. 2. From Product to Service – The Customer Value of Servitization - A study examining the potential customer value of servitization of the indoor climate

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Constance Ekström Skeppstedt; Clara-Beatha Björck; [2021-07-07]
  Nyckelord :Servitization; Product-Service Systems; Indoor Air Quality; Indoor Climate; HVAC-R Industry; Customer Value; Property Owners;

  Sammanfattning : In an environment that constantly changes and with increasing competition, firms struggle to staycompetitive. To be able to compete, firms have to differentiate. One way to do so is throughservitization. By offering customers services instead of products, firms can improve their offeringto customers by increased customization. LÄS MER

 3. 3. TJÄNSTEFIERING AV KONSUMTIONSVAROR : En kvalitativ studie om vad restauranger värderar i ett tjänstefierat erbjudande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Mathilda Axelsson; Emelie Ångström; [2021]
  Nyckelord :Servitization; service dominant logic; value proposition; value co-creation; value dimensions; consumables; customer value; Tjänstefiering; tjänstelogiken; kundvärde; värdedimensioner; värdeerbjudande; konsumtionsvaror;

  Sammanfattning : I takt med den ökade globaliseringen har konkurrensen tilltagit på marknaden och påverkat förutsättningarna för de traditionella tillverkningsföretagen. Att utöver produkter sälja tjänster har blivit ett vanligt sätt att differentiera sig från andra aktörer och höja det värde som erbjuds mot kunderna. LÄS MER

 4. 4. Servitized industrial machinery as a new real asset for institutional investors

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Bryan Menezes; [2021]
  Nyckelord :Servitization; Institutional investing; Industrial machinery; Real assets; Infrastructure; Pension funds; Industrials; Tjänstefiering; Institutionell investering; Industriella maskiner; Realtillgångar; Infrastruktur; Pensionsfonder; Industriföretag;

  Sammanfattning : The increased penetration of servitization is an ongoing trend within the industrial machinery space. This typically means that industrial machinery manufactures themselves retain ownership of the machinery they manufacture whilst also taking over maintenance operations. Essentially, offering customers a netresult. LÄS MER

 5. 5. Tjänstefiering och dess möjliga värdeskapande inom Electronic Manufacturing Service marknaden : En kvalitativ fallstudie av Inission AB

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Moa Björklund; Caroline Wallén; [2021]
  Nyckelord :Servitization; Value creation; Sustainable development; Electronic Manufacturing Service; Life Cycle Sustainability Analysis; Tjänstefiering; Värdeskapande; Hållbar utveckling; Electronic Manufacturing Service; Life Cycle Sustainability Analysis;

  Sammanfattning : Under det senaste århundradet har den globala uppvärmningen ökat och samhället står inför en stor utmaning, ett skifte bör ske för att skapa en hållbar framtid. Företag måste idag utveckla metoder för att på ett innovativt sätt fortsätta växa ekonomiskt, men samtidigt väga in de miljömässiga och sociala aspekterna i sin verksamhet. LÄS MER