Sökning: "Servitization"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet Servitization.

 1. 1. Space-as-a-service: a disruptive concept for the real estate industry?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alice Enström; Andrea Paulsson; [2020]
  Nyckelord :Disruptive innovation; space-as-a-service; digitalization; sharing economy; flexible leases; Disruptiv innovation; yta-som-tjänst; digitalisering; delningsekonomi; flexibla hyresvtal;

  Sammanfattning : The technological development has enabled structural changes in the real estate market and created a growing concept of space-as-a-service. Space-as-a-service has emerged from the concepts of sharing economy, digitalization and servitization to meet the demand for flexible solutions on the commercial real estate market. LÄS MER

 2. 2. Green Cloud Transition & Environmental Impacts of Stock Exchanges : A Case Study of Nasdaq, a Global Stock Exchange Company

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :David Östlin; Nils Frisk Arfvidsson; [2020]
  Nyckelord :Cloud computing; Green cloud; Environmental impacts; Environmental footprint; Financial services; Stock exchanges; Cloud transitions; Multi-level perspective; Molntjänster; Grön molntjänst; Miljöpåverkan; Miljöavtryck; Finansiella marknader; Börser; Molnövergång; Multi-Level Perspective;

  Sammanfattning : To address the issues of climate change and reduce the emissions released into the atmosphere, society and companies, including the financial markets, need to adjust how they act and conduct business. The financial markets are vital in the transition towards a more sustainable society and stock exchanges are a central actor to enhance green finance, enabling green securities to be traded. LÄS MER

 3. 3. Intäktsströmmarnas relation till affärsmodellen : Faktorer som påverkar företags val av intäktsströmmar för software-as-a-service

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Sven Dahlström; Anton Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Revenue Streams; Software-as-a-service; Business Models; Intäktsströmmar; Mjukvara som tjänst; Affärsmodeller;

  Sammanfattning : Teknologiska framsteg inom webbteknologier, virtualisering samt ökad bandbredd har gett upphov till cloud computing, en disruptiv innovation som leder till tjänstefiering av IT-industrin där produkter som hårdvaror och mjukvaror omvandlas till tjänster och som görs tillgängliga för kunder via Internet. Software-as-a-service är en del av cloud computing och avser applikationer som är installerade och körs på en molninfrastruktur och som tillgängliggörs som en tjänst för kunder via en webbläsare eller ett tunt klientgränssnitt. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering inom stålindustrin : Förändringar i SSAB:s ekosystem vid anpassning till industri 4.0

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Markus Pettersson; Emil Svantesson; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; servitization; industry 4.0; ecosystems; Digitalisering; tjänstefiering; industri 4.0; ekosystem;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under de senaste tio åren har världen fått uppleva en våg av innovationer och teknologier som svept över produktionsanläggningar, detta fenomen kallas industri 4.0 eller den fjärde industriella revolutionen. En av de industrier som industri 4.0 har haft en stor påverkan på är stålindustrin. LÄS MER

 5. 5. The role of digitalized product information in maintenance services of complex products or systems

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Gustav Ricksten; Jacob Enetjärn; [2020]
  Nyckelord :advanced services; maintenance; digital product information; value creation; avancerade tjänster; underhåll; digital produktinformation; värdeskapande;

  Sammanfattning : Manufacturers dealing with complex products or systems are widely dependent on new technologies which can be utilized to create new business models. Servitization literature express an increased demand for advanced service offerings for manufacturers where revenues are generated by the performance and availability of their product. LÄS MER