Sökning: "Servitut"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet Servitut.

 1. 1. Kvalitetsbrister i den digitala registerkartan - den praktiska användningen och dess konsekvenser : I Dalarnas- och Gävleborgs län

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Josefine Holm; [2019]
  Nyckelord :cadastral index map; DRK; consequences; Digitala registerkartan; DRK; konsekvenser;

  Sammanfattning : Samhällets utveckling mot ett allt mer digitaliserat samhälle, medför en ökad användning och efterfrågan av digitalt kartmaterial. Den ökade tillgången till lätthanterlig teknologi för karthantering gör dessutom att det digitala kartmaterialet med lätthet kan användas av allmänheten. LÄS MER

 2. 2. Egendomsskyddet vid tvångsvisa fastighetsregleringar mellan åren 1996 och 2018

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Ruth Larsson; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsbildning; egendomsskydd; regeringsformen; Europakonventionen; fastighetsreglering; tvångsvis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Examensarbetet syftar till att beskriva rättsläget i Sverige med avseende på tvångsvisa fastighetsregleringar från tiden för Europakonventionens inkorporering i svensk lagstiftning till NJA 2018 s. 753. LÄS MER

 3. 3. Markåtkomst för järnvägstunnlar – hur säkerställs det? : En sammanställning av statistik och motiv från år 2004 till idag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Martin Larsson; Amelie Sundahl; [2018]
  Nyckelord :Järnväg; järnvägstunnel; markåtkomst; fastighetsbildning; servitut; tredimensionell fastighet; tredimensionell fastighetsbildning;

  Sammanfattning : Sedan den 1 januari år 2004 är det möjligt att bilda tredimensionella fastigheter i Sverige. Ett av syftena med den nya lagstiftningen var att möjliggöra äganderätt för tunnlar. Tunnlar kan användas till många olika ändamål, bland annat för järnväg. LÄS MER

 4. 4. Mäklarens användning av standardklausul i köpekontrakt. Vid försäljning av fastigheter som belastas av servitut.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Anna Ekstrand; Zeynep Eker; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Är ersättningen korrekt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sven Egléus; [2018]
  Nyckelord :Lantmäteri; fastighetsbildning; fastighetsreglering; jämkning; genomsnittsvärdeprincipen; ersättning; marknadsvärde; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The most common indirect profit allocation method is the principle of average value which is used to calculate the compensation in plot forming. In some cases the principle of average value gives an unreasonable compensation and should in such cases be adjusted, according to the Property Formation Act ch. 5 art. 11. LÄS MER