Sökning: "Session Rating Scale"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Session Rating Scale.

 1. 1. Stegfrekvensens betydelse för knäsmärtor vid långdistanslöpning, en pilotstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Marica Henriksson; [2019]
  Nyckelord :Biomechanics; injury; lower extremity; running; step rate.; biomekanik; löpning; nedre extremitet; skador; stegfrekvens.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Incidensen av löprelaterade skador varierar mellan 19.4-79.3% varje år. Knäsmärta är den vanligaste skadeorsaken. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta med det större systemet : Feedback-informerad terapi och nätverksterapi inom socialtjänsten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Centrum för social och affektiv neurovetenskap

  Författare :Erik Hjort; [2019]
  Nyckelord :network therapy; network meeting; social service; fedback-informed treatment; system theory; ecological system theory; FIT; nätverksterapi; nätverksmöte; socialtjänst; feedback-informerad terapi; systemteori; utvecklingsekologisk teori; FIT; kvalificerat nätverksarbete; nätverksarbete;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate Feedback-Informed Therapy (FIT) (Miller & Bertolino, 2015) in the form of the Outcome Rating Scale (ORS) and Group Session Rating Scale (GSRS) scales when used in network therapy within the social services. The study is quantitative and is based on collected ORS and GSRS forms from 10 network therapies, including 94 people. LÄS MER

 3. 3. Farmakologisk långtidsbehandling vid ADHD : Hur skiljer sig substanserna metylfenidat, lisdexamfetamin och atomoxetin?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Lea Andersson; [2019]
  Nyckelord :Attention Deficit Hyperactivity Disorder; metylfenidat; lisdexamfetamin; atomoxetin; långtidsbehandling; effektivitet; biverkningar;

  Sammanfattning : Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a neuropsychiatric disability  characterised by difficulties in paying attention, excessive activity and actions without thinking about the consequenses. Symptoms vary among different individuals in how the disability expresses. Symptoms also vary among different age groups. LÄS MER

 4. 4. Klargörande samtal på familjerådgivningen. Hur hjälper vi någon som är ambivalent - kan en intervention göra en skillnad?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Catarina Marbe; Lisa Wall; [2018]
  Nyckelord :Family counseling; clarification; assignment; contextual marking; Alliance; dropout; Feedback Informed Treatment; FIT; Outcome Rating Scale; ORS; Session Rating Scale; SRS; Familjerådgivning; klargörande; uppdrag; sammanhangsmarkering; allians; avhopp; Feedback Informerad Terapi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien handlade om klargörande samtal på en familjerådgivning i södra Sverige. Syftet var att undersöka hur en begränsad insats, en intervention i form av en sammanhangsmarkering i samtalen gjorde en skillnad i andelen avhopp och percent reaching target, dvs. LÄS MER

 5. 5. Medveten närvaro : som en förmåga att skapa terapeutisk allians

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi; Umeå universitet/Psykoterapi

  Författare :Susanne Lindberg; Ylva Varmin; [2016]
  Nyckelord :Medveten närvaro; Allians; Terapeutfärdigheter;

  Sammanfattning : SammanfattningStudiens syfte var att undersöka om det fanns ett samband mellan terapeuters förmåga till medveten närvaro och patienters skattningar av upplevd allians. Undersökningsgruppen bestod av 6 terapeuter med minst grundläggande psykoterapeututbildning. Alla terapeuterna jobbade på samma mottagning för unga vuxna. LÄS MER