Sökning: "Seth Uusitalo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Seth Uusitalo.

  1. 1. Simulering i Virtual Reality för prestations- och motivationsförbättring

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Anton Mo Eriksson; Cian Hjort; August Uusitalo; Gustav Kvist; Noak Ringman; Anton Dalgren; Seth Ramström; Kevin Larsson Alm; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna rapport behandlar det kandidatarbete som projektgruppen SurVive utfört under vårterminen 2017 vid Linköpings universitet. Arbetet gick ut på att i forskningssyfte, konstruera en virtuell miljö för studenter att träna på krävande situationer. LÄS MER