Sökning: "Setina Andersson Medhanie Tuccu"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Setina Andersson Medhanie Tuccu.

 1. 1. Brister i märkning och innehåll för kosmetiska produkter riktade åt barn

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Setina Andersson Medhanie Tuccu; [2020]
  Nyckelord :Kosmetiska produkter; barn; märkning; förbjudna ämnen; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Children can be exposed to chemical substances by applying cosmetic products. Using cosmetic constitute a health risk when a cosmetic product contains toxic substances. There are today many different cosmetic products especially developed to be used by children. LÄS MER

 2. 2. Skalbärande marina organismer och petrografi av tidigcampanska sediment i Kristianstadsbassängen : implikationer på paleomiljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Setina Andersson Medhanie Tuccu; [2017]
  Nyckelord :Kristianstadsbassängen; campan; fossil; mollusker; paleomiljö; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Kristianstadsbassängen är ett område i nordöstra Skåne med sedimentära avlagringar från kritaperioden. Avlagringarna har avsatts i marin miljö genom upprepade transgressioner av havsytan, vilket har resulterat i en kalksten som bland annat utgörs av fossil från den fauna som en gång i tiden existerade. LÄS MER