Sökning: "Severe mental illness"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden Severe mental illness.

 1. 1. SELF-INDUCED TEMPORARY INSANITY AND DRUG ABUSE : COURT PRACTICE AND THE CURRENT SOCIOLOGY OF PUNISHMENT

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Jeanette Rosenblom Petersson; [2023]
  Nyckelord :Addiction; Courts of Appeals; Self-induced temporary insanity. Severe Mental Disorder; Sociology of Punishment; Missbruk; Hovrätten; Självförvållad tillfällig sinnesförvirring; Allvarlig psykisk störning; Straffets sociologi;

  Sammanfattning : Background: The Swedish penal code has viewed self-induced temporary insanity, caused by intoxication, depending on which Sociology of Punishment is currently active. Starting from a lenient view of drug-induced insanity in the Middle Ages towards a harsher penal climate today. LÄS MER

 2. 2. Patienters uppfattningar om forskningsdeltagande och rapporterad hälsa hos patienter med schizofreni och depression : En deskriptiv jämförande tvärsnittsstudie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Daniel Larsson; [2023]
  Nyckelord :Severe mental illness; ethics; research participation; vulnerability; Svår psykisk sjukdom; etik; forskning; deltagande; sårbarhet;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Bakgrund: Sjuksköterskor och forskare som arbetar med forskning inom psykiatri har ett ansvar att ta del av patienters erfarenheter i samband med deltagande. Syftet med denna studie har därför varit att undersöka uppfattningar om att delta i forskning och skillnader i uppfattningar och rapporterad hälsa hos patienter med schizofreni, depression och frisk kontrollgrupp. LÄS MER

 3. 3. När hjärtat inte orkar mer : personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Amanda Franzén; Emma Sylwan; [2023]
  Nyckelord :Heart failure; Experiences; Persons; Living with; Hjärtsvikt; Upplevelser; Personer; Att leva med;

  Sammanfattning : Bakgrund Hjärtsvikt är en vanligt förekommande och allvarlig sjukdom som drabbar uppskattningsvis 38 miljoner människor världen över. Det är ett syndrom som kännetecknas av en nedsatt pumpförmåga av att hjärtat, vilket yttrar sig genom symtom såsom dyspné och ödem. LÄS MER

 4. 4. Prevalence of mental illness, and the demographic and socio-economic conditions that are associated with the self-rated mental health in an adult population in Sweden : A cross-sectional study

  Master-uppsats,

  Författare :Mhd Nizar Naji Alhayek; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen av den svenska befolkningen som rapporterade psykiska problem har ökat under de senaste decennierna och särskilt de senaste åren, vilket bekräftar betydelsen av att monitorera den psykiska hälsan i befolkningen. Syfte: Att undersöka förekomsten av psykiska problem i en population av svenska vuxna, och att analysera de oberoende sambanden mellan de demografiska och socioekonomiska förhållandena och mellan självskattat psykiskt välbefinnande och psykisk påfrestning. LÄS MER

 5. 5. Mentally ill offenders and accountability in Sweden

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Karlsson Bok Michelle; [2023]
  Nyckelord :insanity defense; legal insanity; accountability; mental illness; forensic psychiatry;

  Sammanfattning : Introduction In Sweden all offenders are convicted of their crime, regardless if suffering from mental illness. The penalty can however be forensic psychiatric care instead of prison if the offender suffers from a severe mental disturbance (allvarlig psykisk störning). LÄS MER