Sökning: "Sex Sigma"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Sex Sigma.

 1. 1. Six Sigma for quality assurance of Lithium-ion batteries in the cell assembly process : A DMAIC field study at Northvolt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Mani Mostafaee; [2021]
  Nyckelord :Cell assembly process; ISO 14644; Lithium-ion battery; Particle contamination; Quality Cost; Technical cleanliness; VDA 19;

  Sammanfattning : Lack of technical cleanliness and particle contaminations in Lithium-ion battery manufacturing affect the performance of batteries which are a risk for the safety and quality of the product. Therefore, part of the manufacturing process occurs inside the Clean and Dry room area to maintain technical cleanliness. LÄS MER

 2. 2. Strukturerade spårväxelexperiment med hjälp av försöksplanering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Mathias Lindkvist; [2021]
  Nyckelord :Järnväg; försöksplanering; DMAIC; Ekoslide;

  Sammanfattning : The Swedish railway is an important part of the country's infrastructure, but it is also a part that requires large amounts of maintenance to maintain safety and functionality. A central part of the railway is switches that enable the interconnection of different tracks. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetssäkring av utgående gods : - En fallstudie i ett tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Josef Sager; [2021]
  Nyckelord :Quality Assurance; Quality Improvement; TQM; Cause-and-effect-diagram; FMEA; Six Sigma; Efficiency; Lean; Kvalitetssäkring; Kvalitetsutveckling; TQM; Orsaks-verkan-diagram; FMEA; Sex Sigma; Effektivitet; Lean;

  Sammanfattning : På grund av en ständigt föränderlig miljö där kundernas behov, krav och förväntningar varierar allt mer kan företag påfrestas gällande att bemöta dessa. Ett resultat av denna trend kan återspeglas i nya tekniska lösningar samt effektiviseringar i både produkter och tjänster. LÄS MER

 4. 4. När e-handelsföretag går från larv till fjäril : En studie av hur små e-handelsföretag kan förbättra orderplock- och returprocessen utifrån ett Leanperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ali Yousefi Mojtahedi; Martin Samuelsson Larsson; Sebastian Andersson; Marcus Rosell; [2021]
  Nyckelord :E-commerce; Order process; Return process; Order picking; Waste; Lean production; Process flowchart; Poka Yoka; 5S; Six Sigma; Kaizen; Kata; E-handel; Returhantering; Orderplockprocess; Slöseri; Lean; Returprocess; Processkartläggning; Poka Yoka; 5S; Sex Sigma; Kaizen; Kata;

  Sammanfattning : Keywords: E-commerce, Order process, Return process, Order picking, Waste, Lean production, Process flowchart, Poka Yoka, 5S, Six Sigma, Kaizen, Kata. Introduction: To sell products on the internet, it is important to be at the forefront of internal routines and processes to not be overtaken by a competitor. LÄS MER

 5. 5. Lastning till leverans, vad kan gå fel? : En fallstudie av kvalitetsbristkostnader och leveranssäkerhet hos Martin & Servera Logistik i Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Joel Törnblom Johansson; [2021]
  Nyckelord :Sex Sigma; DMAIC; Leveranssäkerhet; Kvalitetsbristkostnader; Processutveckling; Reklamation; Statistisk processtyrning SPS ; Tematisk analys; Avvikelsehantering; Processkartläggning; Transportprocess; Livsmedel; Distribution;

  Sammanfattning : För att kunna vara konkurrenskraftig är en hög leveranssäkerhet viktigt för många företag. Leveranssäkerhet är extra viktigt för logistikföretag därför att leverera i rätt tid och till rätt kvalitet utgör deras kärnverksamhet. LÄS MER