Sökning: "Sex alkohol"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden Sex alkohol.

 1. 1. Stöd till sexuell hälsa bland HBT-ungdomar

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Cyril August Panourov; [2018]
  Nyckelord :LGBTQ; nursing; school nurse; sexual health; sexual orientation; survey; youth.; Enkätstudie; HBTQ; omvårdnad; sexuell hälsa; sexuell läggning; skolsköterska; ungdomar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att homo- bi- och/eller transsexuella ungdomar inte alltid får relevant sexualundervisning som är kopplad till deras sexuella läggning. Studier visar även på att homo- bi- och/eller transsexuella ungdomar har ett riskbeteende när det kommer till sex, att dessa ungdomar hämtar information från pornografin. LÄS MER

 2. 2. Den svåra vägen tillbaka : En kvalitativ studie om rehabiliteringsprocessen för personer med missbruks och beroendeproblem

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sonia Rahali; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Missbruk och beroende av alkohol och narkotika är ett hälsoproblem som kostar samhället mycket pengar. Alkohol i Sverige och i många andra länder är en laglig substans, däremot är allt bruk av narkotika olagligt men trots det har det blivit lättare att köpa och antalet missbrukare ökat. LÄS MER

 3. 3. Prekonceptionell hälsa : - Vilka kunskaper och inställningar har ungdomar

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Borcak Walder; Therese Grahn Holgersson; [2018]
  Nyckelord :Preconception health and care; young people; knowledge; attitudes; Prekonceptionell hälsa; ungdomar; kunskap; inställningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhället ska värna sex- och samlevnadsundervisning, familjeplanering samt mödrahälsovård. Barnmorskan har en central roll att sprida kunskap inom området. Genom information till kvinnor och män om den prekonceptionella hälsans betydelse kan det skapas goda förutsättningar till familjebildning. LÄS MER

 4. 4. Vågen in och vägen ut ur missbruket : Blandmissbruk hos män i Sverige

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dajana Lindkvist; Munira Hassan; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar hur människor lever frittfrån droger efter en lång tid av missbruk, hur de har lämnat det missbruket bakom sig och hur de undviker att hamna i ett drogmissbruk igen. Syftet med denna studie var att analysera och fördjupa sig i livet hos människor som länge har levt med missbrukoch som idag har lämnat missbruket bakom sig. LÄS MER

 5. 5. Tränings- och alkoholvanor bland universitetsstuderande på Uppsala universitet : En studie på hur geografisk tillgänglighet påverkar motiv och faktorer till alkohol och träning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jacob Fredholm; [2018]
  Nyckelord :Alkoholrelaterade aktiviteter; träningsaktiviteter; motiv; faktorer; geografisk tillgänglighet;

  Sammanfattning : Abstract Denna studie syftar till att finna de vanligaste resonemangen kring Uppsalastudenters alkohol- och träningsvanor utifrån ett geografiskt tillgänglighetsperspektiv, då forskning för specifikt dessa förhållanden inte genomförts för den lokala kontexten (Uppsala universitet). Studien är en intervjubaserad och genomfördes med sex studerande. LÄS MER