Sökning: "Sex och samlevnad"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade orden Sex och samlevnad.

 1. 1. ”Frågor kommer och de måste få komma” – Lärarperspektiv på sex och samlevnad i årskurs F-3

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Olivia Hultkvist; [2021-09-23]
  Nyckelord :Sex och samlevnad; årskurs F-3; normkritik; lärares språkkompetens;

  Sammanfattning : The present study investigates the views of teachers on sexual education in Swedish primary schools. Recent findings suggest that teachers do not include enough sex educational contents in their teachings and because of that, national curriculums are due to change. However, earlier studies focus mainly on secondary school teachers. LÄS MER

 2. 2. ”Let´s talk about sex” - But how? : Lärares beskrivningar kring val av arbetssätt inom sex- och samlevnadsundervisning kopplat till hur känsligt ämnet är

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Catharina Jacobsson; [2021]
  Nyckelord :Sex and cohabitation; sex and cohabitation education; methods; working methods; sensitive subjects; teaching; high school; biology; science; didactics.; Sex och samlevnad; sex- och samlevnadsundervisning; metoder; arbetssätt; känsliga ämnen; undervisning; gymnasiet gymnasium; biologi; naturkunskap; didaktik.;

  Sammanfattning : Skolinspektionen menar att alla elever har rätt till att få sex- och samlevnadsundervisning. Den syftar till att stärka självkänslan hos eleverna och bidra till att de kan ta ansvarsfulla och medvetna beslut rörande sexualitet, relationer och hälsa. LÄS MER

 3. 3. Man förvärrar det ju själv om man tycker det är jobbigt att prata om : En fenomenografisk studie om hur lärare upplever arbetet med sex och samlevnad i religionskunskap i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linn Larsen; Frida Lundin; [2021]
  Nyckelord :Sex och samlevnad; religionskunskap; fenomenografi; mellanstadiet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Man har bara porren som referens för sexualundervisningen" : En studie om högstadielärares erfarenheter av att undervisa i sex- och samlevnad

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lydia Langefalk; Fanny Lundberg; [2021]
  Nyckelord :sex- och samlevnadsundervisning; högstadieundervisning; högstadielärare; ungdomar; elevhälsa; kurator;

  Sammanfattning : Sex- och samlevnadsundervisningen har varit obligatorisk i skolan sedan 1955, däremot visade en nyligen gjord granskning av Skolinspektionen (2013) att lärare upplevde svårigheter när det kom till att undervisa i ämnet sex- och samlevnad. Granskningen visade också på ett stort behov av kompetensutveckling hos lärarna. LÄS MER

 5. 5. Religioners syn på sex och samlevnadsundervisning i skolan : i ämnet biologi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Moa Movitz; Maja Jakovljevic; [2021]
  Nyckelord :sex; samlevnad; undervisning; skola; religion; kristendom; islam;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt belyser den tidigare forskning som finns gällande religioners syn på sex- och samlevnadsundervisning. Vi tycker att detta är ett angeläget område att studera eftersom det finns relativt lite forskning kring ämnet. LÄS MER