Sökning: "Sex timmars arbetsdag"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Sex timmars arbetsdag.

 1. 1. Vi vill ha sex! - En jämförande studie kring privata bolags försök med sex timmars arbetsdag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Jenny Lilja; Andres Monar; [2018-06-08]
  Nyckelord :Arbetstidsförkortning; Sex timmars arbetsdag; Work Life Balance;

  Sammanfattning : Work is a way for people to socialize and find purpose in life. For many, however, it is at thesame time a source of stress and anxiety. The absence due to psychosocial health problems inSweden is increasing (Regeringen, 2015) and many find it hard to manage the balance in lifewith full-time job, family, and leisure life. LÄS MER

 2. 2. Sex timmars arbetsdag : Hur påverkas personalens psykiska och fysiska hälsa?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Annika Sylvén; [2018]
  Nyckelord :Reduction of hours of work; reduction of workday; Six-Hour workday; mental health; physical health; staff and working life; work environment; working hours and staff.; Sex timmars arbetsdag; psykisk hälsa; fysisk hälsa; personal- och arbetsliv; arbetsmiljö; arbetstid och personal.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle så skrivs det mycket om sex timmars arbetsdag i media. Att arbeta sex timmar men få betalt för åtta timmarsarbetsdag är något som väckt mångas intresse. År 1973 reglerades arbetstiden till 40 timmar per arbetsvecka, sedan dess har ingen ytterligare lagstadgad förändring skett. LÄS MER

 3. 3. ORD MOT ORD - En argumentationsanalys av debatten om sex timmars arbetsdag i Göteborgs stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Mimmi Källström; Emma Alkner; [2017-06-22]
  Nyckelord :arbetstidsförkortning; reducerad arbetstid; intressekonflikter; argumentation; argumentationsanalys; Svartedalen; Göteborgs stad; ideologi; ekonomisk hållbarhet; hälsa; jämställdhet;

  Sammanfattning : Sex timmars arbetsdag och arbetstidsförkortning är idag, kanske mer än någonsin, en het och omdiskuterad samhällsfråga. Göteborgs stad införde år 2015 ett pilotprojekt på Svartedalens äldreboende i Göteborg med en arbetsdag på sex timmar istället för åtta för de anställda. LÄS MER

 4. 4. Arbetstidsförkortningens ideologiska rationalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jakob Asph Dahlin; Jonas Fäldt; [2017-01-24]
  Nyckelord :sex timmars arbetsdag; arbetstidsförkortning; diskurs; socialtjänsten;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka hur införandet av sex timmars arbetsdag inom socialtjänsten diskuterats bland politiker och tjänstepersoner. Dessutom har vi analyserat vad som ligger till grund för den undersökta diskussionen och vad för roll den kan komma att spela i en bredare social kontext. LÄS MER

 5. 5. Vi vill ha sex, vi vill ha sex timmars arbetsdag! -En diskursanalys av debatten om sex timmars arbetsdag i svenska dagstidningar mellan 2010-2017

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Samuel Cowburn; [2017]
  Nyckelord :Socialantropologi - sex timmars arbetsdag – debatt – arbetslinjen - arbetstidsförkortning - diskursanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka debatten om sex timmars arbetsdag mellan 2010-2017. Genom att använda diskursanalys undersöker jag hur debatten ser ut idag genom att analysera debattartiklar i svenska dagstidningar för att försöka förstå varför ingen vidare utveckling har skett vad det gäller arbetstidsförkortning i Sverige sedan 1973. LÄS MER