Sökning: "Sex timmars arbetsdag"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Sex timmars arbetsdag.

 1. 1. Hundra år med åtta timmars arbetsdag : En kvalitativ studie om arbetstidsförkortning och framtidens arbetstid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Frida Ask; Sara Fransson; [2019]
  Nyckelord :work time reduction; working hours; six-hour work day; future working hours; arbetstidsförkortning; arbetstid; sex timmars arbetsdag; framtidens arbetstid;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att identifiera arbetsgivares attityder kring arbetstidsförkortning, samt finna svar på om de ser det som ett realistiskt alternativ inför framtiden. För att lyckas uppnå vårt syfte har vi utgått från en kvalitativ metod med ett induktivt synsätt. LÄS MER

 2. 2. Sex timmars arbetsdag, varför inte? : En studie om förkortad arbetstid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Andreas Bredhammar; Stefan Helander; Moa Svensson; [2019]
  Nyckelord :shorther working week; head of the department; Förkortad arbetsvecka; mellanchef;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Vilka problem försvårar möjligheten att införa en kortare arbetsvecka? Syfte: Syftet med studien är att identifiera problem som mellanchefer förutsätter försvårar möjligheten att införa kortare arbetsvecka Metod: Studien är genomförd utifrån en kvalitativ forskningsmetod med en induktiv ansats. Det empiriska materialet består av sju stycken interjuver med mellanchefer i olika organisationer. LÄS MER

 3. 3. Vi vill ha sex! - En jämförande studie kring privata bolags försök med sex timmars arbetsdag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Jenny Lilja; Andres Monar; [2018-06-08]
  Nyckelord :Arbetstidsförkortning; Sex timmars arbetsdag; Work Life Balance;

  Sammanfattning : Work is a way for people to socialize and find purpose in life. For many, however, it is at thesame time a source of stress and anxiety. The absence due to psychosocial health problems inSweden is increasing (Regeringen, 2015) and many find it hard to manage the balance in lifewith full-time job, family, and leisure life. LÄS MER

 4. 4. Sex timmars arbetsdag : Hur påverkas personalens psykiska och fysiska hälsa?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Annika Sylvén; [2018]
  Nyckelord :Reduction of hours of work; reduction of workday; Six-Hour workday; mental health; physical health; staff and working life; work environment; working hours and staff.; Sex timmars arbetsdag; psykisk hälsa; fysisk hälsa; personal- och arbetsliv; arbetsmiljö; arbetstid och personal.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle så skrivs det mycket om sex timmars arbetsdag i media. Att arbeta sex timmar men få betalt för åtta timmarsarbetsdag är något som väckt mångas intresse. År 1973 reglerades arbetstiden till 40 timmar per arbetsvecka, sedan dess har ingen ytterligare lagstadgad förändring skett. LÄS MER

 5. 5. ORD MOT ORD - En argumentationsanalys av debatten om sex timmars arbetsdag i Göteborgs stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Mimmi Källström; Emma Alkner; [2017-06-22]
  Nyckelord :arbetstidsförkortning; reducerad arbetstid; intressekonflikter; argumentation; argumentationsanalys; Svartedalen; Göteborgs stad; ideologi; ekonomisk hållbarhet; hälsa; jämställdhet;

  Sammanfattning : Sex timmars arbetsdag och arbetstidsförkortning är idag, kanske mer än någonsin, en het och omdiskuterad samhällsfråga. Göteborgs stad införde år 2015 ett pilotprojekt på Svartedalens äldreboende i Göteborg med en arbetsdag på sex timmar istället för åtta för de anställda. LÄS MER