Sökning: "Sex timmars arbetsdag"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Sex timmars arbetsdag.

 1. 1. Vad kvinnor vill ha: sex timmars arbetsdag : En kvantitativ studie av förhållandet mellan kön, arbetstidsomfattning och inställning till arbetstidsförkortning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Niloufar Rahimi; Mikaela Rapaport; [2022]
  Nyckelord :Arbetstidsförkortning; sex timmars arbetsdag; work-life-balance; arbete familj gränsteori.;

  Sammanfattning : Studien ämnade förklara varför svenska kvinnor i mycket högre grad än svenska män är positivt inställda till förslaget om införandet av en sex timmars arbetsdag. Då kvinnor och män har olika genomsnittliga veckoarbetstider testades om en del av könsskillnaden i frågan kunde förklaras av arbetstidsomfattning. LÄS MER

 2. 2. Sex timmars arbetsdag : En idealistisk dröm eller en realistisk möjlighet för den privata arbetsgivaren

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Ebba Olsson; Stina Mattsson; [2022]
  Nyckelord :Arbetstidsförkortning; sextimmarsarbetsdag; hälsa; work-life balance; arbetsmiljö; produktivitet; attraktiv arbetsgivare; ekonomi;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur införandet av en arbetstidsförkortning till sex timmar arbetsdag påverkar en tillverkande organisation inom den privata sektorn. Metod: En fallstudie om fenomenet arbetstidsförkortning med en induktiv ansats och med en kvalitativ forskningsprocess. LÄS MER

 3. 3. Hundra år med åtta timmars arbetsdag : En kvalitativ studie om arbetstidsförkortning och framtidens arbetstid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Frida Ask; Sara Fransson; [2019]
  Nyckelord :work time reduction; working hours; six-hour work day; future working hours; arbetstidsförkortning; arbetstid; sex timmars arbetsdag; framtidens arbetstid;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att identifiera arbetsgivares attityder kring arbetstidsförkortning, samt finna svar på om de ser det som ett realistiskt alternativ inför framtiden. För att lyckas uppnå vårt syfte har vi utgått från en kvalitativ metod med ett induktivt synsätt. LÄS MER

 4. 4. Sex timmars arbetsdag, varför inte? : En studie om förkortad arbetstid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Andreas Bredhammar; Stefan Helander; Moa Svensson; [2019]
  Nyckelord :shorther working week; head of the department; Förkortad arbetsvecka; mellanchef;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Vilka problem försvårar möjligheten att införa en kortare arbetsvecka? Syfte: Syftet med studien är att identifiera problem som mellanchefer förutsätter försvårar möjligheten att införa kortare arbetsvecka Metod: Studien är genomförd utifrån en kvalitativ forskningsmetod med en induktiv ansats. Det empiriska materialet består av sju stycken interjuver med mellanchefer i olika organisationer. LÄS MER

 5. 5. Vi vill ha sex! - En jämförande studie kring privata bolags försök med sex timmars arbetsdag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Jenny Lilja; Andres Monar; [2018-06-08]
  Nyckelord :Arbetstidsförkortning; Sex timmars arbetsdag; Work Life Balance;

  Sammanfattning : Work is a way for people to socialize and find purpose in life. For many, however, it is at the same time a source of stress and anxiety. The absence due to psychosocial health problems in Sweden is increasing (Regeringen, 2015) and many find it hard to manage the balance in life with full-time job, family, and leisure life. LÄS MER