Sökning: "Sex- och samliv"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Sex- och samliv.

 1. 1. PATIENTERS ERFARENHETER AV ATT LEVA MED IRRITABLE BOWEL SYNDROME

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Filippa Stierna; Josanna Österlin; [2019]
  Nyckelord :Egenvård; IBS; Irritable Bowel Syndrome; långvarig sjukdom; omvårdnad; patienterfarenheter; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Irritable Bowel Syndrome är en långvarig och återkommande sjukdom karakteriserad av abdominell smärta och förändrat tarmtömningsmönster. Patofysiologin anses vara komplex och multifaktorell. Viktigaste komponenten i etiologin är en störning i tarm-hjärna-axeln. Sjukdomsincidensen är i väst 7-30% och globalt 12%. LÄS MER

 2. 2. Mäns erfarenheter av komplikationer efter radikal prostatektomi : En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Frida Tivell; [2018]
  Nyckelord :Cancer; Complications; Experiences; Prostate; Prostatectomy; Cancer; Erfarenheter; Komplikationer; Prostata; Prostatektomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män och har ökat under det senaste decenniet. Radikal prostatektomi är en vanlig behandling för prostatacancer. Emellertid kan ingreppet innebära en stor risk för komplikationer som inkontinens och erektil dysfunktion. LÄS MER

 3. 3. Kunskap om kvinnors erfarenheter av att ha drabbats av en första hjärtinfarkt - en integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linda Hansson; Viktoria Svärling Larsson; [2018]
  Nyckelord :Myocardial Infarction; heart attack; Life Change Events; Quality of Life; Emotions; Experience; woman; women; gender; sex factors; Gender differences;

  Sammanfattning : Abstrakt Hjärtinfarkt är ett av de största hälsoproblemen i Sverige idag. Kvinnor drabbas i stor utsträckning av hjärtinfarkt men de riskeras att missas då den mesta evidensen utgår från ett manligt perspektiv och normer. LÄS MER

 4. 4. Problem relaterade till sex och samliv som förekommer hos kvinnor med endometrios samt prevalensen av dessa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Karlsson; Matilda Stenman; [2018]
  Nyckelord :endometriosis; sex; relationship; dyspareunia; chronic pelvic pain; sexual dysfunction; endometrios; sex; samliv; dyspareuni; kronisk bäckensmärta; sexuell dysfunktion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en sjukdom som drabbar var tionde kvinna i fertil ålder. Sjukdomen kan ha en negativ inverkan på många livsdomäner och medföra ett stort lidande för dessa kvinnor. Tidigare forskning belyser smärta som en vanlig orsak till lidandet. LÄS MER

 5. 5. Sex- och samliv för personer med multipel skleros : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Alice Östergren; [2018]
  Nyckelord :Kropp; Multipel skleros; Personcentrerad vård; Sexualitet; Sex- och samliv; Sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund Att ges möjligheter att bejaka sin sexualitet är en mänsklig rättighet som kan komma att äventyras vid sjukdom. Multipel skleros är en kronisk och degenerativ sjukdom i centrala nervsystemet som påverkar kroppens normala funktioner. LÄS MER