Sökning: "Sexual offender"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Sexual offender.

 1. 1. Sjuksköterskors behov av stöd i samband med orosanmälan vid misstanke om att barn far illa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Alexandra Bodmar; Jacqueline Jeréz; [2020]
  Nyckelord :Child maltreatment; experience; nurse; report; support; Barnmisshandel; erfarenhet; rapport; sjuksköterska; socialt stöd;

  Sammanfattning : Barn runt om i världen far illa och utsätts för fysiskt-, psykisk- och sexuellt våld samt vanvård och försummelse. Sjuksköterskor möter barn och vuxna i sitt omvårdnadsarbete, där barn har farit illa eller riskerar att fara illa. Sjuksköterskor har anmälningsplikt vid misstanke om att barn far illa. LÄS MER

 2. 2. Avskyvärda monster och förstörda offer : En kvalitativ innehållsanalys av gestaltningen av sexuella övergrepp mot barn på internet i svensk- och kanadensisk press

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Moa Sandström; Alice Green; [2020]
  Nyckelord :Qualitative content analysis; sexual abuse of children; internet; Sweden; Canada; media framing; Kvalitativ innehållsanalys; sexuella övergrepp mot barn; internet; Sverige; Kanada; mediegestaltning;

  Sammanfattning : 20 procent av världens barn har blivit utsatta för sexuella övergrepp och i och med internets utveckling har gärningsmän fått fler möjligheter att kontakta barn i sexuella syften. Det finns tydliga riktlinjer för hur sexuella övergrepp mot barn ska framställas i media och hur gestaltningen påverkar offren. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors behov av stöd i samband med orosanmälan vid misstanke om att barn far illa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Alexandra Bodmar; Jacqueline Jeréz; [2020]
  Nyckelord :Child maltreatment; experience; nurse; report; support; Barnmisshandel; erfarenhet; rapport; sjuksköterska; socialt stöd;

  Sammanfattning : Barn runt om i världen far illa och utsätts för fysiskt-, psykisk- och sexuellt våld samt vanvård och försummelse. Sjuksköterskor möter barn och vuxna i sitt omvårdnadsarbete, där barn har farit illa eller riskerar att fara illa. Sjuksköterskor har anmälningsplikt vid misstanke om att barn far illa. LÄS MER

 4. 4. Samtyckeslagen - Ett steg närmare rättvisan.

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Tania Kashkol; [2020]
  Nyckelord :samtyckeslagen; lagen baserad på sexuell frivillighet; law based on consent; samtycke;

  Sammanfattning : On July 1st 2018, a new law entered Sweden that would hopefully will lead to a better justice process regarding sexual offenses. This law was given the name consent law, which states that sex should be voluntary for the parties who are involved in the sexual acts. If not, the offender will be charged with rape. LÄS MER

 5. 5. #Våldtäkt - En kvantitativ studie om Dagens Nyheters våldtäktsrapportering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alice Edwards; Anton Lorentzson; [2019-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study is a continuation of a well-known study, “Riktig våldtäkt”, published by the ethnologist David Sandberg in 2003. Sandberg made a content quantitative analysis of the reporting of rape by the largest Swedish newspaper, Dagens Nyheter, during the years 2001- 2002. LÄS MER