Sökning: "Sexual risk behaviour"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Sexual risk behaviour.

 1. 1. Life skills education: Reducing sexual risk behaviour among young women in South Africa? Analysing the effect of life skills education on life skills knowledge, sexual risk behaviour and HIV prevalence

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Sandra Jaballah; Anna Wallin; [2020-06-29]
  Nyckelord :AIDS; Behavioural Health; HIV; Life skills education; Life skills knowledge; Sexual risk behaviour; South Africa;

  Sammanfattning : South Africa is considered to be the epicentre of the HIV pandemic and its women are disproportionally affected by the disease. A key strategy to prevent and mitigate the spread of HIV infection is the implementation of life skills education in all primary and secondary schools. LÄS MER

 2. 2. Sexuellt utnyttjande och korruption En kvantitativ studie av sambandet mellan individers utbildning och uppfattning samt upplevelse av ’sextortion’ i Latinamerika

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Lindgärde; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Several studies about corruption show that gender has a spectrum of its own regarding the subject. Amongst several corruption forms that are based on gender, a specific one is the combination of sexual exploitation and corruption, also defined as sextortion. The costs of the issue are severe for individuals and societies. LÄS MER

 3. 3. Masculinity and HIV The impact of men’s masculinities on risky behaviour in Umgungundlovu district, Kwazulu-Natal, South Africa

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ronald Byaruhanga; [2020-01-31]
  Nyckelord :HIV and AIDS; Masculinity; Risky behaviour.;

  Sammanfattning : This study aimed at exploring the relationship between masculinities and HIV and AIDS. In so doing, the study sought to provide a thorough understanding of whether specific masculine identities influence men to indulge in unsafe sexual practices in uMgungundlovu District, KwaZulu-Natal, South Africa. LÄS MER

 4. 4. Samtal om pornografi med ungdomar : Barnmorskors erfarenheter, en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Frida Karlström; Johan Bergqvist; [2020]
  Nyckelord :Adolescents; Approach; Midwives; Pornography; Qualitative content analysis; Youth clinic; Barnmorskor; Förhållningssätt; Kvalitativ innehållsanalys; Pornografi; Ungdomar; Ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Genomsnittsåldern för exponering av pornografi bedöms vara så låg som 10-års ålder. Ungdomar vänder sig till pornografi i brist på adekvat sex- och samlevnadsundervisning och konsumtion av pornografi kan leda till sexuellt riskbeteende. LÄS MER

 5. 5. Den upplevda brottsligheten - En kvantitativ studie om socionomstudenters inställning, utsatthet och oro för brott.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Malin Mårtensson; Emilia Holmström; [2020]
  Nyckelord :fear of crime; concern; risk; attitude; victimization; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim was to research the social work students attitude towards crime, their worry of being subject to crime and their knowledge of crimes committed amongst their friends. The study was made to highlight the differences based on gender and the students location of study. LÄS MER